‘Kwaliteit zwemwater nog nooit zo goed’
Themabeeld Foto: Dick Demey

Het gaat goed met de kwaliteit van het zwemwater in ons land. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij is het aantal zwemwateren dat uitstekend scoort, nooit zo hoog geweest.

Vooral de blijvende verbetering van de zwemwaterkwaliteit aan de kust is verantwoordelijk voor de goede score. Dat rapporteert de Vlaamse Milieumaatschappij in zijn verslag ‘Kwaliteit van het zwemwater 2017’. In Vlaanderen zijn er 88 officiële zwemwateren, waarvan 42 badzones aan de kust en 46 zwemwateren in het binnenland. Daarvan werden vorig kaar 81 als uitstekend beoordeeld, vijf als goed en twee als aanvaardbaar. Het aantal uitstekende zwemwateren blijft jaarlijks toenemen.

Kust

Van de 42 badzones aan de kust behoren er 40 tot de klasse ‘uitstekend’ (95 procent) en twee tot de klasse ‘goed’ (4,8 procent). ‘De zwemwaterkwaliteit aan de kust blijft verbeteren’, concludeert De Vlaamse Milieumaatschappij. ‘Het aantal uitstekende zwemwateren aan de kust is al sinds 2013 in stijgende lijn en op twee na behoren alle zwemwateren aan de kust al tot die klasse. Er was in 2017 ook geen enkel zwemverbod aan de kust.’

Zwemvijvers

Van de 46 zwemvijvers in het binnenland behoren er 41 tot de klasse ‘uitstekend’ (89 procent), drie tot de klasse ‘goed’ (6,5 procent), twee tot de klasse ‘aanvaardbaar’ (4 procent) en geen enkele kreeg de kwalificatie slecht.

Toch zwemverbod

Ondanks de goede bacteriologische resultaten adviseerde het Agentschap Zorg en Gezondheid vorig jaar vier keer tot een zwemverbod. Dat gebeurde in augustus voor het Klein Strand in Jabbeke, de Geerensheide in Kinrooi en in augustus en september het domein Ter Heide in Rotselaar. Het ging telkens om een drijflaag van cyanobacteriën. Die kunnen leiden tot gezondheidsklachten zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma.