‘Willen zelf dat dit volledig uitgeklaard wordt’
Sven Taeldeman Foto: fvv

In de affaire SoGent draagt het Gents stadsbestuur het volledige dossier over aan het Gents parket. ‘We zijn vanaf dag een transparant geweest hierover.’

De Gentse meerderheidspartijen SP.A, Groen en Open VLD zaten woensdagavond samen over de SoGent-affaire die gisteren opflakkerde nadat bekend raakt dat de voormalige directeur van het stadsontwikkelingsbedrijf, Didier Nachtergaele, een klacht indient bij de Gentse onderzoeksrechter omwille van mogelijke strafrechtelijke fouten bij de behandeling van een aantal vastgoedprojecten door SoGent.

De feiten gaven al aanleiding tot twee interne doorlichtingen en leidden tot het ontslag van Nachtergaele en de directeur Projecten. Nachtergaele vindt dat hij ten onrechte aan de deur is gezet. ‘Mijn conclusie is dat ik als klokkenluider werd geliquideerd omdat ik het aandurfde de directeur Projecten, van wie algemeen bekend is dat die een hechte vriendschappelijke band heeft met de voorzitter van de raad van bestuur (SP.A-schepen Sven Taeldeman, red.) en zijn kabinetsattaché, te beschuldigen van overtredingen en onregelmatigheden met mogelijks strafrechtelijke dimensies en ik bovendien niet bereid was die onder de mat te vegen’, zo schreef hij in een bijna tweehonderd pagina’s tellend dossier dat hij naar de gemeenteraadsleden stuurde.

Nachtergaele verkreeg al dat de Vlaamse minister Homans (N-VA) vorige maand diens ontslagbesluit vernietigde, omdat hij voor zijn ontslag onvoldoende gehoord was.

'Steeds transparant geweest'

Het stadsbestuur reageert nu op de demarche van Nachtergaele door zelf het volledige dossier over te maken aan het parket. ‘We zijn steeds transparant geweest over dit dossier naar de betrokkenen en de oppositie. Het interne rapport Dewolf maakte gewag van grote onzorgvuldigheden, maar zag geen strafrechtelijke overtredingen’, zo laat Sven Taeldeman (SP.A) weten, schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter van SoGent.

‘We voeren de aanbevelingen van het rapport uit en hebben ook de directeurs ontslagen wiens gedrag de organisatie aan het gijzelen was. Maar alle verklaringen van de voorbije dagen hebben ertoe geleid dat we zelf alle documenten overbrengen naar het parket. Het is nu aan de procureur om te oordelen hoe het verder moet. Wij willen zelf dat dit volledig uitgeklaard wordt.’

Ook Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en lid van de Raad van Bestuur van SoGent, spreekt tegen dat het stadsbestuur de zaak onvoldoende ter harte zou genomen hebben. ‘Van zodra er klachten kwamen, hebben we de zaak laten onderzoeken en zijn de gepaste maatregelen genomen.’

Taeldeman bevestigt ook dat hij morgen aan de raad van bestuur van SoGent zal vragen om naar de Raad van State te stappen tegen de vernietiging van Homans van het ontslagbesluit. Taeldeman is formeel: ‘Didier Nachtergaele is ontslagen en blijft ontslagen.’