Oxfam: ‘Fiscale transparantie van multinationals is cruciaal’
Foto: oxfam

Oxfam-Solidariteit heeft bijna 14.000 handtekeningen van Belgen verzameld voor meer transparantie van multinationals. De handtekeningen werden woensdag overhandigd aan minister van Economie Kris Peeters (CD&V). ‘Ons belastingsysteem staat vandaag ten dienste van een kleine minderheid.’

Oxfam vraagt een ambitieuze maatregel voor publieke land-per-landrapportering, die ook multinationals verplicht om gegevens te publiceren over hun activiteiten en betaalde belastingen in ontwikkelingslanden.

De Europese Raad van ministers onderhandelt momenteel over die transparantiemaatregel. Oxfam wil dat de Belgische regering een voortrekkersrol speelt in de onderhandelingen, zodat er snel een ambitieus akkoord afgesloten wordt.

Volgens Oxfam heeft Peeters te kennen gegeven dat België dit project ‘verdedigt en dat ook zal blijven doen in de toekomst’. Maaike Vanmeerhaeghe van Oxfam vindt het ‘positief dat België het concept van publieke land-per-landrapportering verdedigt, maar binnenkort zijn er Europese onderhandelingen, en we roepen de minister op om daarbij te gaan voor een akkoord met meer ambitie’.

Multinationals moeten voor Vanmeerhaeghe ook hun activiteiten in ontwikkelingslanden bekendmaken, ‘want het zijn die landen die de grote verliezers zijn bij belastingontwijking’.

Volgens de ngo lopen de overheden van EU-lidstaten elk jaar tussen 50 en 70 miljard euro aan belastinginkomsten mis doordat multinationals belastingen ontwijken. In ontwikkelingslanden zou dit bedrag oplopen tot 100 miljard dollar per jaar.

‘Schandalen zoals LuxLeaks en de Paradise Papers tonen aan dat ons belastingsysteem vandaag ten dienste staat van een kleine minderheid. Dat gaat ten koste van gewone mensen en van kleine ondernemingen. Fiscale transparantie kan helpen om het vertrouwen van mensen in het belastingsysteem te herstellen en is absoluut cruciaal om te kunnen nagaan of multinationals belastingen betalen in het land waar ze hun winsten maken’, aldus Vanmeerhaeghe.