Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower (Open VLD) wil jonge drugskoeriers opsporen via het onderwijs. De schepen wil leerkrachten aanleren om kinderen die bij drugshandel betrokken zijn te herkennen en dat meteen te signaleren.

De plannen werden woensdag goedgekeurd door het schepencollege. Het initiatief komt er na de Pano-reportage van VRT over de Antwerpse drugsmaffia.

Volgens Marinower heeft die uitzending duidelijk gemaakt dat het huidige beleid dat zich toespitst op jongeren vanaf twaalf jaar niet volstaat, aangezien ook jongere kinderen al worden ingezet als drugskoerier. Ze kijken op naar al wat oudere leden van drugsbendes die dankzij hun criminele activiteiten kunnen pronken met dure wagens of accessoires.

Actieplan

De onderwijsschepen stelt nu dat die kinderen zo vroeg mogelijk gedetecteerd moeten worden en dat het onderwijs daar een cruciale rol in kan spelen.

Hij heeft een actieplan klaar dat bestaat uit twee luiken. Enerzijds het informeren en sensibiliseren van leerkrachten, CLB’s, jeugdwerkers en ouders en hen een centraal meldpunt rond de problematiek aanbieden. Anderzijds een hulp- en opvolgingstraject opzetten voor jongeren met een gesignaleerd drugs(criminaliteits)probleem.

Dat laatste zal geïntegreerd worden in de bestaande trajectbegeleiding rond schoolverzuim, waarbij er in geval van een link met een drugsproblematiek advies zal worden gevraagd aan een gespecialiseerde dienst of organisatie.