‘Het lijkt ook voor de ouders een ver-van-mijn-bedshow’
Dirk Van den Eynde, schooldirecteur van basisschool De Kleine Wereld Foto: Katrijn van Giel

‘Mensen moet meer bewust zijn van de luchtvervuiling.’ Dirk Van den Eynde (52) is schooldirecteur van de basisschool De Kleine Wereld in Asse en is samen met zijn leerlingen een van de 20.000 CurieuzeNeuzen die deelnemen aan het onderzoek naar luchtkwaliteit in Vlaanderen. ‘De ouders zijn op de hoogte, maar ik heb bijna geen respons gehad.’

‘We hebben al eens deelgenomen aan een onderzoek naar de luchtkwaliteit van Greenpeace. We moesten toen ook twee buisjes hangen aan de straatkant en de speelplaats’, zegt Dirk.

Waarom neemt u dan nog eens deel?

Ik wil weten wat het verschil is tussen de twee metingen. Opvallend aan het onderzoek van Greenpeace was het verschil tussen de straatkant en de speelplaats. De lucht op de speelplaats was duidelijk beter dan die aan de straatkant. Volgens Greenpeace heeft dat te maken met de hoge schoolgebouwen, die de speelplaats afschermen van de vuile lucht. Onze school bevindt zich aan een zwart punt en de resultaten aan de straatkant waren niet goed.

Welk resultaat verwacht u nu?

Ik hoop op een verbetering, maar ik vrees ervoor. Soms staan aan de verkeerslichten voor onze school grote files. Het is zelfs zo erg dat ik een oproep heb gedaan aan de ouders om hun kinderen verder van school af te zetten met de auto en het laatste stuk te voet te doen. Er zit dus niet onmiddellijk verbetering in.

Hoe reageerden de ouders op de acte?

In het pakket zaten flyers die we hebben uitgedeeld aan de ouders. Ze zijn op de hoogte, maar ik heb bijna geen respons gehad. Zelfs niet op de oudercontacten. Het lijkt wel of het voor hen een ver-van-mijn-bedshow is. Al begrijp ik het wel, omdat luchtvervuiling iets ongrijpbaars is.

Hoopt u op veranderingen?

Ja, zoals de meeste mensen uit Asse pleit ik voor een ringweg langs Brussel. Maar dat lijkt niet te lukken, waardoor onze school versmacht wordt door het sluipverkeer dat via het centrum van Asse Brussel probeert te bereiken. Verder hoop ik dat er iets gedaan wordt aan de veiligheid voor fietsers en dat er meer fietspaden komen, zodat kinderen gemakkelijker met de fiets naar school kunnen gaan.

Is dat het enige probleem?

Nee, kinderen moeten ook nog veilig de steenweg kunnen oversteken. Momenteel help ik de kinderen ’s morgens en ’s avonds zelf. Ik kan dat niet blijven doen en ook de leerkrachten kunnen dat niet combineren. Ik hoop op steun van de ouders.