Boek met 40 beroepen: bijna iedereen doet zijn job graag
Foto: Jobat.be
Het boek ‘Voor de kost’ van Dirk Barrez brengt veertig verhalen van veertig verschillende mensen, elk over hun job. Van de dokwerker en tramchauffeur tot de loopbaanconsulente en laborant. Over evolutie en toekomst (of het gebrek eraan) van bepaalde beroepen. En hoe de meesten die graag uitvoeren.

Dikwijls gaat het in nieuwsuitzendingen of -pagina’s over werk, maar dan niet zozeer over de mensen die al dat werk ook effectief uitvoeren. Wil dat nu net de rode draad zijn in het boek Voor de kost: de doeners aan het woord. De veertig geïnterviewden spreken over de eigenheid van hun job en over de uitdagingen en bedreigingen ervan.

In het boek staan heel wat beroepen die al even meegaan zoals postbode, lasser, verpleegkundige, drukker en zeeloods. Sommige staan onder druk en dreigen te verdwijnen, andere lijken de moderne tijd te overleven, vaak met enige aanpassingen. Of zoals een verzekeraar het ergens in het midden stelt: “Mensen, besef goed, we zullen allemaal moeten blijven bijscholen.”

De keuze van de veertig beroepen is gevarieerd, al lijkt de vaak aangehaalde digitale transformatie wel wat ondervertegenwoordigd. In de lijst van veertig bijvoorbeeld geen informatici, webdesigners of digitale marketeers. Die transformatie (en robotisering) sijpelt wel vaak door in de gesprekken. Bitter zijn bijvoorbeeld de illustraties van een economie die steeds meer mensen naar de rand van de samenleving jaagt of gewoon de job bemoeilijken. “Het gevoel dat er geen tijd is, leeft algemeen”, vertelt een klantenadviseur van een bank.

Graag werken

Het valt fel op hoe velen in het boek aangeven graag te werken. In tijden van langer werken misschien nog de meest positieve boodschap. Veel mensen houden duidelijk echt van hun beroep.

>

>

>