Brussels arbeidshof ‘kan niet meer werken’ door besparingen
Het arbeidshof verwijt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) niet te reageren op de situatie. Foto: Photo News

Het arbeidshof van Brussel zegt zijn gerechtelijke missie niet meer te kunnen vervullen door de ‘besparingslogica’. Dat stelt het hof in het meest recente jaarrapport.

‘Het juridisch kader van het hof is niet aangepast, maar het wordt ook niet gerespecteerd om budgettaire redenen. En de vacatures worden systematisch vertraagd gepubliceerd’, luidt het.

‘De magistraten, griffiers en het administratief personeel begrijpen het ongenoegen’ van de rechtzoekenden, die klagen over de trage rechtsgang. De minister van Justitie heeft bovendien ‘niet gereageerd’ toen de toestand werd aangeklaagd bij de Hoge Raad voor Justitie, luidt het.

‘De echte slachtoffers van deze toestand zijn niet in eerste instantie de magistraten, griffiers en het personeel van het hof, maar wel de gebruikers van onze diensten: de werknemer die wacht op een beslissing na een ontslag, de sociaal verzekerde die wacht op een beslissing over een uitkering, de hulpbehoevende die steun vraagt bij het OCMW’, zegt het hof.