‘Minder bedrijfswagens, meer zuivere lucht’
Foto: Katrijn Van Giel

‘Ik zou wel willen weten hoe sterk de lucht verontreinigd is in een groene buurt als de onze’, zegt Bieke Vanhellemont (37) uit de plattelandsgemeente Veltem-Beisem. Zij is een van de 20.000 CurieuzeNeuzen die nog tot zaterdag de luchtkwaliteit voor hun woning meten.

Gezonde lucht is een zaak van iedereen. Toch heeft ieder zijn specifieke redenen om zijn schouders onder het project te zetten.

Waarom hebt u deelgenomen aan het burgeronderzoek van CurieuzeNeuzen?

Voor de toekomst van mijn twee jonge kinderen. Ik wil weten of er fijn stof in de lucht hangt, die mijn kinderen inademen als ze met hun fiets naar school gaan. Ik heb tien jaar in Brussel gewoond en daar vond ik het niet meer leefbaar voor mijn kinderen. Ik en mijn man zijn toen verhuisd naar Veltem-Beisem, waar veel meer groen is. Je merkt een groot verschil in luchtverontreiniging tussen stad en platteland. Dat neemt niet weg dat ik benieuwd ben naar de resultaten.

Welk resultaat verwacht u?

Ik denk dat het wel meevalt, omdat er niet veel auto’s door onze straat rijden. Als het twee auto’s op een uur zijn, zal het veel zijn. Maar ik zou wel willen weten hoe sterk de lucht verontreinigd is in een groene buurt als de onze. Mijn gezin is een van de vele jonge families die de stadskern ontvluchten om te gaan wonen in wijken waar het leefbaar is voor de kinderen. Als blijkt dat er in die groene zones toch een sterke luchtvervuiling is, mag ik hopen dat daar verandering in komt.

Op welke verandering hoopt u?

Ik hoop vooral dat er iets zal gedaan worden aan de firmawagens. Je kan geen zuivere lucht willen en daarnaast nog een vervuilende bedrijfswagen. Dat is niet logisch. We moeten allemaal meer met het openbaar vervoer naar ons werk, maar bussen of treinen komen nauwelijks op tijd of de reisduur is te lang. Het openbaar vervoer moet beter georganiseerd worden. Ik werk in Vilvoorde en neem het openbaar vervoer in Veltem-Beisem. Dat duurt enorm lang. Dus, als de overheid wil dat we de bus en de trein nemen, moet de kwaliteit van het openbaar vervoer beter.

Hebt u uw gedrag aangepast door deze actie?

Nee, niet echt. We hebben het bord met twee buisjes aan ons raam gehangen en er verder niet meer naar omgekeken. We hebben zeker ons alledaagse leven niet aangepast. Anders zou dat misschien het resultaat beïnvloeden. We hebben niet meer dan anders met de fiets door de straat gereden. Onze kinderen gingen voordien ook al met de fiets naar school.

Hoe reageerden de buren of omgeving op het bord van CurieuzeNeuzen?

Iedereen reageerde positief. Nu moet ik wel zeggen dat er enorm veel ouderen wonen en ik denk dat ze niet echt weten waarom dat bord er hing (lacht).