Is een lening voor de aankoop van een auto fiscaal aftrekbaar?
Foto: Rhonald Blommestijn
Ik overweeg om mijn werkelijke beroepskosten in te dienen, dus ook de kosten van mijn woon-werkverkeer met de auto. Maar kan ik de lening die ik ben aangegaan voor de aankoop van mijn wagen, ook fiscaal inbrengen?

Eerst dit. Loontrekkenden hebben de keuze om zelf hun beroepskosten te bewijzen, of te opteren voor een forfait. Het forfait is een minimum waar u altijd recht op hebt. Het bewijzen van de werkelijke beroepskosten is alleen interessant als uw werkelijke kosten hoger zijn dan het forfait.

Opgelet: bij ‘gemengde kosten’ -  dit wil zeggen kosten gedaan deels voor de beroepswerkzaamheid en deels voor privédoeleinden -  moeten worden gesplitst (geprorateerd). U mag immers alleen dat deel aftrekken dat betrekking heeft op uw beroepsactiviteit.

Woon-werkverkeer

Als u ervoor kiest uw werkelijke beroepskosten te bewijzen, worden de autokosten voor het woon-werkverkeer forfaitair vastgesteld op 0,15 euro per kilometer. Dit forfait wordt verplicht toegepast, u mag de reële kosten niet bewijzen.

Maar voor alle overige beroepsverplaatsingen, zoals opdrachten door de werkgever, mag u wel de reële kosten bewijzen. Deze kosten zijn in de regel slechts aftrekbaar tot 75 procent.

Maar voor de financieringskosten van een wagen geldt een uitzondering. Zij vallen niet onder deze aftrekbeperking. Het gaat dan onder meer om de interesten en andere financiële kosten van leningen voor de aankoop van een auto.

Opgelet: het gaat niet om het volledige leningsbedrag. Het aankoopbedrag zelf kan via afschrijvingen opgenomen worden in de beroepskosten (wel onderworpen aan de 75 procent-beperking), net als de benzinekosten, onderhoudskosten, ...

Drie stappen

Dit alles resulteert in volgende stappen:

  • Beperking van het beroepsmatig gedeelte: berekening van de verhouding tussen het beroepsgebruik en het privégebruik
  • Beperking tot beroepsmatige verplaatsingen die geen woon-werkverkeer zijn: het beroepsmatig gedeelte wordt omgeslagen tussen kosten die betrekking hebben op het woon-werkverkeer (forfait van 15 eurocent per kilometer) en de andere beroepsverplaatsingen (reële kosten)
  • Reële kosten: al dan niet beperking tot 75 procent: het nog overblijvende gedeelte van de kosten moet in de regel nog beperkt worden tot 75 procent. Maar zoals gezegd, geldt deze laatste beperking niet voor de financieringskosten.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben. Hebt u ook een vraag? Stel ze aan onze experts.