Privacy is struikelblok voor windmolens
Windmolen Foto: Photo News

Projectontwikkelaars van windenergie kunnen door de privacywetgeving nauwelijks windmolens bouwen. Dat werd duidelijk in de Vlaamse Commissie voor Energie. ‘Het kadaster moet de gegevens ter beschikking stellen aan windmolenprojecten’, zegt Vlaams parlementslid Andries Gryffroy (N-VA).

Een ontwikkelaar van windenergie heeft het niet gemakkelijk in Vlaanderen. Nadat de ontwikkelaar weet of een bepaald terrein wel of niet geschikt is voor windmolens, zit hij met een probleem: hij weet niet van wie de grond is en wie de omwonenden zijn. Het kadaster, dat alle onroerende goederen inventariseert en bijhoudt, beschikt over die gegevens maar geeft die niet altijd vrij omwille van de privacywetgeving. Dit tot onvrede van Gryffroy. ‘Het kadaster moet de gegevens ter beschikking stellen aan windmolenprojecten’, zegt hij.

Immosector

In de praktijk blijkt dat de verschillende regionale afdelingen van het kadaster er verschillende werkwijzen op nahouden. Sommigen geven de gegevens gratis vrij, zoals de provincie Henegouwen, andere afdelingen doen dat helemaal niet, zoals de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen. Bovendien wordt soms een onderscheid gemaakt tussen de verschillende ontwikkelaars. Volgens Gryffroy hebben projectontwikkelaars met publieke aandeelhouders een voordeel. ‘Zij komen eenvoudiger aan de gegevens dan andere’, zegt hij. ‘Deze ongelijke behandeling kan niet en leidt tot een bijkomende drempel om een draagvlak te realiseren.’

Gryffroy vindt dat er een voorbeeld moet genomen worden aan de Immosector. ‘Daar hebben ze jarenlang geïnvesteerd in kadastrale gegevens. De windsector moet ook de kans krijgen om een databank met kadastrale gegevens op te bouwen, waardoor projectontwikkelaars gemakkelijker op zoek kunnen gaan naar de eigenaars van goede locaties. Nu is er geen mogelijkheid en moet men gokken van wie de grond is en rondbellen. Dat is toch geen manier van werken’, zegt Gryffroy.

Decreet

‘Ik erken het probleem’, zegt Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein (Open VLD). De minister analyseert op dit moment het probleem. ‘Ik heb al contact opgenomen met de betrokken partijen. We zullen samenwerken met het kadaster en de windsector, waarna ik een ontwerp van decreet zal voorleggen aan het Vlaams Parlement’, zegt Tommelein.