Kotstudenten drinken meer dan thuiswoners
Foto: Getty Images/iStockphoto

De meeste studenten houden hun drugs en alcoholgebruik onder controle, maar één op de tien bingedrinkt wekelijks.

Twee derde van de Vlaamse studenten drinkt minder dan tien glazen alcohol per week. Dat blijkt uit een bevraging bij 36.041 studenten in alle Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse universiteiten en hogescholen door het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). De studenten zelf denken dat het er erger aan toe gaat. Zes op de tien vermoedt dat de meerderheid wekelijks bingedrinkt. In werkelijkheid is dat elf procent. (Bingedrinken is meer dan 4 glazen voor vrouwen en 6 glazen voor mannen drinken binnen de twee uur.) Toch overschrijdt 37 procent de richtlijn. Er is een groot verschil tussen twee groepen studenten. De groep onder de richtlijn drinkt gemiddeld ongeveer drie glazen, de andere gemiddeld 29 glazen per week.

De kotstudenten drinken meer dan de thuiswoners. De jongens meer dan de meisjes. En de dag waarop de meeste studenten hun hoogtepunt bereiken, is zaterdag. Een kwart van de studenten drinkt wel eens op zijn eentje maar de meerderheid drinkt om sociale redenen. ‘Het maakt de sfeer op een feestje beter’ of ‘het geeft een goed gevoel’ zijn de meest voorkomende verklaringen om het glas te heffen. Iets minder dan de helft drinkt af en toe zijn negatieve emoties weg.

Het cannabisgebruik is wel gestegen. Bijna één op de vier studenten geeft aan afgelopen jaar cannabis gebruikt te hebben. Het aantal dagelijkse gebruikers is maar één procent, dat zijn in totaal ongeveer 2.400 studenten. Ook de E-sigaret wint aan populariteit, drie procent van de rokers houdt het bij het elektrische alternatief. De studenten roken minder dan negen jaar geleden. Van de 36.041 bevraagde studenten gaf 31 procent aan afgelopen jaar eens gerookt te hebben. In 2009 was dat nog 38,3 procent.