Fietsongeval? Sleep burgemeester voor de rechter
Foto: Jimmy Kets

Het Brusselse collectief Velodossier roept fietsers op om zo veel mogelijk bewijslast te verzamelen na een ongeval. Met het sterkste dossier willen ze een burgemeester of schepen voor de rechter dagen.

Tientallen gevaarlijke situaties en obstakels verzamelde Velodossier de voorbije jaren. Op de website velodossier.be staat een bloemlezing van soms absurde situaties. Vier betonblokken op het fietspad bijvoorbeeld. Het collectief zag het daglicht zo’n drie jaar geleden. Maar nu is het tijd voor een extra stap.

‘De fietsers zijn de laksheid van de politici beu’, klinkt het. De bedoeling is om schepenen en burgemeesters voor de rechter te dagen wegens onopzettelijke verwondingen. ‘Als zwakke weggebruikers staan ze sterker in de rechtbank dan ze denken.’

Juridisch is dat perfect mogelijk, merkt Velodossier op. Het is ook al eerder gebeurd dat burgers het gemeentebestuur voor de rechter dagen na een ongeval. Een voorbeeld: in Florennes wou een fietser een grote plas water op de weg ontwijken, maar hij slipte op het vochtige wegdek en kwam onder een tractor terecht. De burgemeester en de schepen van Openbare Werken werden aansprakelijk gesteld, omdat er geen signalisatie bij de plas stond.

E-mails tegen onwetendheid

De voorbije drie jaar heeft Velodossier een gerechtelijke procedure voorbereid. Hoe? Bij elk gevaarlijk punt dat op de website werd gemeld, kwam een e-mail bij de verantwoordelijke politicus terecht met de vraag om de situatie te verbeteren. Velodossier maakt zich sterk dat er daardoor geen sprake kan zijn van onwetendheid.

De komende maanden zal Velodossier op zoek gaan naar het sterkste dossier en daarmee naar de rechter stappen.

Gemeenten ook voor rechter

Net vandaag hebben de meerderheidspartijen een akkoord bereikt om niet alleen burgemeesters of schepenen, maar ook gemeenten en OCMW’s aansprakelijk te maken voor ongevallen en nalatigheid. Tot nu toe hebben gemeenten in de strafwet immuniteit, waardoor burgemeesters of schepenen steeds persoonlijk gedagvaard moeten worden.

‘Deze uitzondering halen we uit de strafwet, zodat ook gemeenten, overheidsdiensten en andere "publieke rechtspersonen" voortaan strafrechtelijk gedagvaard kunnen worden’, zegt Sonja Becq, kamerlid van CD&V. ‘De beoordeling wie moet gedagvaard worden, wordt overgelaten aan het Openbaar Ministerie, dat oordeelt over de opportuniteit van de vervolging, en aan de rechter.’