maandag 14 mei 2018 - dS Avond

moderne tijden

Vlaamse overheid wil beeld van schade door everzwijnen

Wie last heeft van deze dieren, weet nu waarnaartoe. rr

Een loket voor omgewoelde tuinen

Het meldpunt voor schade door everzwijnen is operationeel via het e-loket van Natuur en Bos. De Vlaamse overheid wil zo een duidelijk beeld krijgen waar en hoe erg de beesten toeslaan.