GroenRood wil senioren via mobiele stembureaus laten kiezen
Foto: LEZ
Het Kiesdecreet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen de kiezers in stemafdelingen indeelt. Het college wijst voor elke stemafdeling een afzonderlijk stemlokaal aan in één gebouw, zoals een school, een sporthal of een ontmoetingscentrum. Voor mensen die niet zo mobiel zijn voorziet de wet volmachten. GroenRood vindt dit een goede zaak, maar vindt ook dat, als het enigszins kan, we dit moeten voorkomen. Zij denken daarbij aan mobiele stembureaus.

De mobiele stemlokalen zouden op de parking van een rusthuis kunnen worden geplaatst of in de cafetaria, zodat de mensen die daar wonen, en misschien ook buurtbewoners, in de mogelijkheid verkeren zelf hun stem uit te brengen.

Peter Parmentier van GroenRood: ‘Vooral bij de lokale verkiezingen lijkt ons dit erg belangrijk, omdat mensen zich heel sterk betrokken voelen bij wat er gebeurt in hun omgeving.  Het moet natuurlijk niet enkel beperkt blijven tot een RVT. Zo zouden bijvoorbeeld alle bewoners van de wijk Ten Bosse in het RVT mogen stemmen. Dat dit de drempel van het verzorgingstehuis verlaagt is ook mooi meegenomen. Als het mobiele bureau ook van 8 u tot 13 of 15 u open is stelt er zich geen enkel wettelijk probleem. De groep senioren wordt altijd maar groter. We zouden dit systeem nu al zeker ergens kunnen uitproberen. We kunnen hieruit dan lessen trekken tegen de volgende stembusgang.’