De Block: ‘Vergrijzing is oorzaak van hogere werkdruk bij verplegers’
Maggie De Block Foto: BELGA

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wijst de vergrijzing en het aantal chronisch zieken aan als oorzaak van de gestegen werklast bij verplegers. Ze zegt begrip te hebben voor hun moeilijke arbeidsomstandigheden, ‘en neemt de boodschap mee’.

Daarmee reageert de minister op onderzoek van het bureau iVox naar aanleiding van de Dag van de Verpleegkundigen. In opdracht van het medisch uitzendbureau Express Medical werden 847 verpleegkundigen ondervraagd. Die toonden zich minder tevreden over hun werk dan een jaar geleden. Vier op de tien zeggen zelfs dat ze, als ze het konden overdoen, voor een ander beroep kiezen.

Minister De Block stelt vast dat het werk van de verplegers complexer is geworden. De grondoorzaak is volgens haar de vergrijzing, en daardoor het stijgend aantal chronisch zieken en meer verschillende ziektebeelden. Door de evolutie in de geneeskunde zijn de ziekenhuisopnames voor de patiënten ingekort, maar voor het personeel betekent dit wel dat de opnames intensiever zijn. De Block verwijst echter ook naar de verantwoordelijkheid van de directies voor het welzijn van hun werknemers.

Vanuit de overheid werden al tal van maatregelen genomen, stelt Volksgezondheid. Zo werd vorige week nog een pilootproject gelanceerd tegen burn-out in de ziekenhuizen en was er al een campagne tegen het overmatig gebruik van medicijnen. In het sociaal akkoord dat onlangs van kracht werd, werd verpleegkunde als een zwaar beroep erkend en werden verschillende financiële incentives aangereikt, waardoor de lonen omhoog gaan. Tenslotte wordt ook een uitbreiding onderzocht van het aantal handelingen die een verpleegkundige zou kunnen delegeren aan een zorgkundige, aldus nog het communiqué.