‘Op de eisen ingaan, is ons doodvonnis tekenen’
Themabeeld staking Foto: Kristof Vadino

De eisen die de pilotenvakbonden van Brussels Airlines stellen zijn onhaalbaar. Dat beklemt het management, dat eraan toevoegt dat de stakingen 4,7 miljoen euro per dag kosten.

Heeft u een ticket geboekt bij Brussels Airlines? Klik hier om te weten wat te doen met uw ticket.

De eisen waar de piloten van Brussels Airlines maandag en woensdag het werk voor neerleggen zijn compleet onhaalbaar, zo beklemtoonde de directie nogmaals op een persconferentie. ‘Alles samen gaat het om een kostenverhoging van 25 procent’, stelde financieel directeur Dieter Vranckx. ‘Dat is onmogelijk. Wij hebben een verantwoordelijkheid over de langetermijnontwikkeling van dit bedrijf en al zijn medewerkers. Op die eisen ingaan staat gelijk aan ons doodvonnis tekenen.’

Brussels Airlines kende de afgelopen jaren weliswaar een mooie groei, maar het gros daarvan deed zich voor in het lagekostensegment, zo verduidelijkte hij. Reken daarbij de olieprijs die vergeleken met 2015 al met 32 procent steeg – ‘dankzij Trump z’n goede politiek met Iran’, merkte co-voorzitter cynisch op – en de directie concludeert dat voldoen aan alle piloteneisen simpelweg niet kan. ‘Dat zijn geen excuses’, stelde Davignon, ‘maar feiten.’

Bovendien kost de staking 4,7 miljoen euro per dag – dus bijna 10 miljoen euro in totaal. ‘En als je we dat we vorig jaar 15 miljoen euro winst maakten, is dat een enorm bedrag’, stelde Vranckx. Ceo Christina Foerster voegde eraan toe dat daar nog imagoschade bovenop komt.

Onverwacht

Maandag zitten de directie en vakbonden opnieuw aan tafel. De directie maakt zich sterk dat het nieuwe voorstel dat ze op tafel zal leggen toch aan veel eisen tegemoet zal komen.

Tegelijk benadrukte de directie dat ze voor het blok zou zijn gezet door de stakingsaanzegging, die ze naar eigen zeggen niet had verwacht. ‘Maar staken is een recht’, stelde Davignon, die benadrukte dat de wil om tot een oplossing te komen daardoor niet werd aangetast.

Brussels Airlines is volop bezig met het omboeken van passagiers voor de twee stakingsdagen. Ook voor volgende week woensdag. Mocht het maandag toch tot witte rook komen over het nieuwe voorstel, verandert dat niets. ‘We kunnen de gok niet wagen om geen oplossing te zoeken voor de passagiers op woensdag’, stelde Foerster.

Onenigheid

De koppigheid van de piloten wordt binnen de directie toegewezen aan het sentiment in de Europese pilotengemeenschap. Heel wat luchtvaartmaatschappijen zijn naar piloten op zoek, dus zouden ze zich bewust zijn van hun marktwaarde. ‘Maar toch zien we niemand vertrekken’, zegt Foerster. ‘Want ze willen bij Brussels Airlines werken, omdat ze weten dat het hier zo’n aangename werkomgeving is.’

In de wandelgangen valt te horen dat er onenigheid zou zijn onder het personeel over de acties van de piloten. Er wordt hen verweten met de staking voor eigen rekening te rijden. ‘Het boordpersoneel heeft al laten weten dat zij de volgende zullen zijn’, klinkt het in de omgeving van de directie. ‘Terwijl de rest van het personeel wel afwacht wat de plannen met Eurowings zullen zijn.’

De pilotenbonden maken zich zorgen over de toekomst van Brussels Airlines na de integratie in de lagenkostendivisie Eurowings van Lufthansa. Ze eisen meer duidelijkheid, maar co-voorzitter Davignon stelde dat het concrete plan pas eind juni zal worden voorgesteld. Maar hij beklemtoonde dat het een plan zal zijn van groei op alle drie domeinen van Brussels Airlines (korte- en lange-afstand en vakantievluchten) en geen krimpscenario.