Provincie verrast door de hoofddoekenbocht van SP.A
Luk Lemmens. Foto: Joris Herregods

De provincie Antwerpen zet de puntjes op de i: het verbod op een hoofddoek (en op andere levensbeschouwelijke tekens) in het provinciaal onderwijs blijft van kracht. Dat benadrukt Luk Lemmens (N-VA).

In een gesprek met deze krant stelt de Antwerpse onderwijsgedeputeerde Inga Verhaert (SP.A) vandaag dat het tijd is om het hoofddoekenverbod te schrappen. ‘Er loopt veel talent rond in Antwerpen, maar ze mogen niet voor de klas staan omdat ze een hoofddoek dragen. De scholen merken dat ze zo veel talentvolle leerkrachten aan zich laten voorbijgaan, terwijl we ze echt wel nodig hebben,’ zegt ze. Liefst laat ze het verbod vallen in alle Antwerpse scholen, maar, zo zegt ze ‘desnoods doen we dat alleen in het provinciaal onderwijs.’

Luk Lemmens (N-VA), eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen, wist even niet wat hij las vanmorgen. Immers: nog maar een paar dagen geleden – op 26 april – keurde Verhaert het schoolreglement 2018-2019 goed met daarin het hoofddoekenverbod. Lemmens zet de puntjes op de i: dat hoofddoekenverbod zal niet worden afgeschaft.

Hij eindigt zijn communicatie met een duidelijke sneer naar Verhaert. ‘Er lijkt hierbij dus sprake te zijn van een tegenstrijdigheid tussen de recente verklaringen in de media van gedeputeerde Inga Verhaert en het beleid dat ze enkele weken terug mee onderschreven heeft.’

Om dan te besluiten: ‘Ik vertrouw erop dat gedeputeerde Verhaert het provinciale beleid, zoals bepaald door de provincieraad, blijft steunen.’

Er is een verklaring voor Verhaerts gewijzigde mening. Na de goedkeuring van het schoolreglement eind april had de PVDA meteen gewezen op de inconsequentie van de SP.A, want nationaal is de partij tegen een hoofddoekverbod. Ook binnen de moslimgemeenschap kreeg ze de wind van voren. Dat veroorzaakte wrevel binnen het Antwerpse SP.A-bestuur. Enkele bestuursleden van allochtone afkomst eisten duidelijkheid en sommigen dreigden er zelfs mee hun kandidatuur op de lijst in te trekken.