SP.A maakt speerpunt van schuldenvrij Mechelen tegen 2024
John Crombez, Indrani Muyldermans, Thijs Verbeurgt en Caroline Gennez bij de voorstelling van hun actieplan. Foto: svh

Als het van SP.A afhangt, zijn alle Mechelaars tegen 2024 vrij van schulden. De partij maakt daar zelfs een van haar speerpunten van voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Vijftien procent van de Mechelaars geeft aan moeilijkheden te ervaren bij het betalen van facturen”, klinkt het.

In tegenstelling tot alle andere Mechelse politieke partijen heeft SP.A nog geen kandidaten voorgesteld. “Voor ons primeert de inhoud op de koppen”, zegt Caroline Gennez, fractieleidster in ...