Mechelen zal handweigeraars toch trouwen
Bart Somers Foto: Photo News
Burgemeester Bart Somers (Open VLD) blijft achter zijn inclusieve aanpak staan, na de kritiek op schepen Marc Hendrick die een huwelijk weigerde omdat de bruid hem geen hand wou geven.

‘In Mechelen moet de rechtsstaat altijd het kader zijn en dus moeten we het wettelijk recht op huwen respecteren. Daarbinnen verdedigen we onze principes - zeker gendergelijkheid - met dialoog, wederzijds respect en samen zoeken naar oplossingen en toenadering. De enige weg vooruit.’ Burgemeester van Mechelen Bart Somers (Open VLD) blijft achter zijn inclusieve aanpak in Mechelen staan, maar dat mag het recht op trouwen niet in de weg staan.

Gisteren steunde hij nog zijn eerste schepen, Marc Hendrickx (N-VA), die een huwelijk van twee moslims niet wou voltrekken omdat de bruid hem geen hand wou geven, al merkte hij wel op dat Hendrickx de kwestie beter vooraf had uitgepraat. Dat standpunt stond op gespannen voet met de rechtsstaat. Die bepaalt wel dat een ambtenaar zich neutraal moet opstellen, maar voor de klant - in dit geval het trouwende koppel - geldt dit niet. Die redenering schenden zou er op de keper beschouwd toe leiden dat een ambtenaar van de burgerlijke stand alleen nog koppels zou trouwen als die dezelfde culturele gebruiken hebben.

Maar trouwen is een grondrecht dat een gemeente niet zomaar mag schenden. Een hand geven is geen voorwaarde om te kunnen trouwen. Als uit de context duidelijk is dat de weigering niet bedoeld is als belediging, valt ook dat argument weg.

Somers zegt nu dat hij het recht op huwen wil respecteren, maar tegelijk wel de dialoog wil aangaan. Dat komt erop neer dat als een koppel de hand blijft weigeren, er een andere oplossing gezocht moet worden.

Groen-kopman Kristof Calvo reageert tevreden. ‘In dialoog zoeken naar oplossingen is de enige manier om vooruit te raken’, zegt hij. 'Uiteraard moet daarbij de wet worden gerespecteerd. Een handdruk is geen wettelijke voorwaarde voor een huwelijk. Dat kan en mag dus ook niet worden opgelegd. Een stad moet uiteindelijk altijd het wettelijk recht om te kunnen huwen garanderen”.

Calvo wijst schepen Marc Hendrickx met de vinger. Volgens hem strookt diens houding en de communicatie niet met de Mechelse aanpak. ‘Zo handelen en communiceren – het incident meteen op sociale media gooien - is even onbeleefd als het weigeren van een uitgestoken hand. In plaats van het conflict op te zoeken was er door de schepen beter meteen proactief geïnvesteerd in een dialoog. Zeker van een schepen van diversiteit mag je dat verwachten.'

Calvo dringt ook aan op betere afspraken over de kwestie. ‘Zulke incidenten mogen niet meer gebeuren. Zo kan er best vooraf duidelijker worden gecommuniceerd. Een huwelijksdag moet een hoogtepunt kunnen zijn, geen moment van spanning en conflict.’