Vlaanderen wordt superdivers
Foto: ID/ photo agency

Twintig procent van de inwoners van Vlaanderen is van buitenlandse herkomst. En ze komen van overal.

De driejaarlijkse migratie- en integratiemonitor, die vandaag werd voorgesteld, schetst een beeld van een zeer divers Vlaanderen. Nieuwe migratie komt vooral uit Oost-Europa. Maar ook migranten uit Marokko, Syrië en India vinden hun weg naar België.Niet alleen stijgt het aantal vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst, ook de interne verscheidenheid bij deze groepen neemt toe.

‘De migratie is veel diverser dan vroeger’, zegt Jo Noppe van Statistiek Vlaanderen. ‘Maar ze is wel sterk Europees gekleurd.’ De belangrijkste migratielanden zijn: Nederland, Roemenië, Polen en Bulgarije.

De belangrijkste migratiereden blijft familie (huwelijksmigratie en gezinshereniging).

Maar opvallend: het aantal mensen dat zich sinds 2006 in Vlaanderen vestigt, is sterk gegroeid. In 2006 woonden zowat 300.000 vreemdelingen in Vlaanderen, vandaag zijn dat er 260.000 meer. Het gaat nu om 8,3 procent van de bevolking. De asielaanvragen zijn niet in die cijfers opgenomen, dat gebeurt pas bij een erkenning als vluchteling.

Kijken we naar het aantal personen van buitenlandse herkomst (andere nationaliteit, in buitenland geboren en Belg geworden, of één van de ouders niet-Belg) dan is Vlaanderen nog veel diverser. Dan gaat het om 20,5 procent van de Vlaamse bevolking.

In de steden en de grensstreek met Nederland stijgt dat aandeel aanzienlijk. In Genk is bijvoorbeeld 56 procent van buitenlandse origine. Machelen haalt 52  procent, Drogenbos en Vilvoorde elk 50 procent. In Antwerpen gaat het om 48 procent van de bevolking. Koploper is Baarle-Hertog met 68 procent.

Ook opvallend: in de jongere leeftijdsgroepen ligt het aandeel het hoogst. 37 procent van de 0- tot 5-jarigen is van buitenlandse herkomst; bij de 6-tot 11-jarigen gaat het om 34 procent en bij de 12- tot 17-jarigen om 30 procent.