De prijs voor het bontste 'verkiezingsdebat' gaat naar... 13 Gentse partijen in debat in 13 citaten
Foto: David Van Hecke
De prijs voor het bontste verkiezingsdebat van Gent gaat voorlopig naar Speakers Corner, waar zondag niet minder dan dertien partijen aanschoven. We distilleerden dertien quotes, eentje van elke partij.

SP.A'er Guy Reynebeau had zondag alle partijen die willen opkomen bij de verkiezingen in Gent, bestaande en nog op te richten partijen, uitgenodigd op de maandelijkse debatochtend Speakers Corner. Dertien waren op de afspraak, waarbij een handvol nieuwe initiatieven zoals Gent voor Democratie, Be.One, MRP, De Spiegel en de Referendumpartij. 

De hoofdrol op het debat was voor het circulatieplan. Liefst elf van de dertien partijen schoven het naar voren als speerpunt. De meningen liepen uiteen van “bullshit” (MRP), “herdenken” (Vlaams Belang), “uitbreiden naar de rand” (Groen) en “de knips afschaffen” (N-VA).

Dit zijn alle dertien partijen, in de volgorde dat ze zondag aan het woord kwamen:

Reza Moqadam, een Gents-Iraanse dierenarts, kwam zijn nieuwe politieke platform De Spiegel voorstellen. Vooral een nationaal initiatief, zo bleek, dat zich richt op betere pensioenen, stemrecht vanaf 16 jaar en het gelijktrekken van de statuten van arbeiders en bedienden.

Voor Gent had Moqadam een standpunt over het circulatieplan klaar: "We moeten het grondig aanpakken en herstellen. Het is veel te haastig ingevoerd. De ondernemers zijn het slachtoffer. De Spiegel is tegen de boetes voor de automobilisten. Wij zijn voor gelijke kansen op straat. Laat iedereen zelf beslissen hoe hij zich verplaatst."

Meryem Kacar is het gezicht van de nieuwe opgerichte partij Be.One. Met de steun van Dyab Abou Jahjah wil Kacar, een oud-Agalev-senator, in Gent opkomen voor "radicale gelijkheid". Ze pleit onder meer voor quota die de Stad en de politie opleggen om meer werknemers met allochtone roots aan te nemen.

"Gent is een superdiverse stad. We moeten die diversiteit normaliseren. Quota zijn nodig, omdat de Stad nu te kort schiet. Het heeft gewerkt voor vrouwen in de politiek, het gaat hier ook werken." Be.One pleit ook voor een "woonzorgcentrum voor moslimbejaarden" en wil de knips van het circulatieplan "hertekenen", "vooral die aan het Rabot en de Phoenixbrug".

Mieke Van Hecke (CD&V) pleitte in haar 4,5 minuten spreektijd voor "verbondenheid en betrokkenheid". "We willen met CD&V inspraak van de Gentenaars herwaarderen. We willen gaan voor een goede sociale mix in nieuwe woonprojecten. De mensen kennen in uw eigen buurt of straat is de beste remedie tegen het subjectief onveiligheidsgevoel. Het armoedebeleid tenslotte is belangrijk. Alle armen moeten krijgen waar ze recht op hebben. We willen zorgen dat ze hun rechten ook krijgen."

Nog een nieuwe partij is de Referendumpartij, een partij die in heel Vlaanderen pleit voor meer 'directe democratie', waarbij burgers rechtstreeks zeggenschap krijgen in het beleid. Trekker Bart Neys zei "meer inspraak mogelijk te willen maken". "Er zijn de verkiezingen, maar wij willen dat de burgers zich ook kunnen uitspreken via volksraadplegingen en volksvergaderingen."

"We willen ook dat elke kandidaat voor de verkiezingen een budget krijgt van de overheid om zijn ideeën bekend te maken. De overheid zou dan één brochure moeten uitgeven met alle partijen. Nu hebben de grote partijen een oneerlijk voordeel. Dat is niet democratisch."

Gert Coppens kwam de nieuwe partij 'GVD: Gent Voor Democratie' voorstellen. "Wij zijn een groep Gentenaars die het niet leuk vindt wat er momenteel gebeurt met Gent en elkaar heeft gevonden via sociale media."

"Mensen worden niet gehoord en de stad helpt mensen in de armoede, maar er niet uit. Als iemand die het niet breed heeft een boete krijgt van 30 euro en die niet meteen kan betalen kan dat oplopen tot meer dan 500 euro. Wij willen ook meer inspraak voor de burgers. Er moet dringend iets gebeuren."

N-VA stuurde lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt. Die stak meteen van wal met kritiek op het circulatieplan en herhaalde de woorden van N-VA-voorzitter Bart De Wever. "Gent is een soort oase van provinciale rust geworden. Er moet heel veel bijgestuurd worden. Wij staan voor het afschaffen van de knips en het verlagen van de parkeertarieven."

Van Bossuyt maakte ook een punt van Nederlands als verplichting op de speelplaatsen in Gent en haalde aan dat "Gent het tweede hoogste aantal criminaliteitscijfers heeft, na Leuven".

Elke Decruynaere kwam de eer van Groen verdedigen met drie speerpunten: kindvriendelijkheid, meer participatie en een groot plan voor de woonproblematiek. "Wat willen kinderen? Minder auto's, meer groen en meer speelplekken. Daarom is het tijd dat we met het circulatieplan, wat nu aan de R40 stopt, verder gaan. De volgende stap is ook in de wijken buiten de R40 wijkcirculatieplannen opstellen."

Groen pleit ook voor een 'wijkdebat' in elke Gentse wijk en een 'Marshallplan Wonen', waarbij 90 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het woonbeleid.

Voor sp.a trad gemeenteraadslid Astrid De Bruycker aan. "Wij gaan voor een stad waar je alles wat je nodig hebt - een bakker, een sporthal, een park - in je eigen buurt kan vinden. Diversiteit is ook een speerpunt. Die is een feit in Gent. De helft van de kinderen heeft buitenlandse roots. Maar de discriminatie is ook een feit. Dat is onaanvaardbaar en moeten we aanpakken."

De Bruycker benadrukte tenslotte dat het OCMW van Gent zware inspanningen doet om 760 jongeren die het moeilijk hebben aan een opleiding en een job te helpen. "Tachtig procent slaagt daar ook in. Daar staan wij voor."

"Het circulatieplan moeten we herdenken." Johan Deckmyn verwoordde het standpunt van Vlaams Belang. De partij wil dat de randvoorwaarden, zoals meer en beter openbaar vervoer, verbeterd worden en trekt verschillende knips in twijfel. "Over het woonbeleid hoor ik hier dezelfde beloften die ik zes jaar geleden ook hoorde. Die zijn niet waargemaakt."

"Kijk naar de Ecowijk in Gentbrugge, waar de Stad sociale woningen ging voorzien. Die komen er uiteindelijk toch niet. Dit stadsbestuur luistert meer naar projectontwikkelaars dan naar de mensen. De ons-kent-ons-mentaliteit heerst."

“Het circulatieplan is gewoon bullshit.” Met die oneliner vatte Murat Koylu, het gezicht van de Multiculturele Recht Partij (MRP), een nieuwe partij in Gent, zijn visie op het mobiliteitsbeleid van de Stad samen. “Het moet gewoon weg. Niemand is tevreden. Mensen worden afgeperst en geblindeerd. Dat is allemaal politieke zever.”

Koylu haalde ook uit naar Vlaams Belang en vroeg "meer respect voor geloof en huidskleur" en extra investeringen in sociale woningbouw.

Tom De Meester (PvdA) haalde aan dat Gent vandaag netto minder sociale woningen telt dan vijf jaar geleden. Zijn partij pleit voor "500 nieuwe sociale woningen per jaar". Ook gratis openbaar vervoer is een speerpunt. "Het openbaar vervoer in Gent trekt vandaag op niets. De tram naar Moscou is geknipt omdat er geen geld is om de sporen te vernieuwen."

"Wij willen ook minder auto's in Gent, maar je moet de mensen een alternatief vinden. Gratis openbaar vervoer is realistisch. Er zijn nog steden in Europa die er recent al mee gestart zijn." De Meester stelde ook voor om de Gentenaars "zelf het bestuursakkoord te laten schrijven".

Sofie Bracke en niet Mathias De Clercq kwam voor Open Vld naar het debat. Onderwijs, een 'actieplan stadslucht maakt vrij' en het herbekijken van de knips aan het Rabot en de Brugse Poort waren de drie speerpunten. Bracke herhaalde een oud Vld-plan voor een "Central Park aan de Zuid", naar het model van het bekende park in New York, en wil de lage emissiezone die er in 2020 aankomt uitbreiden van de binnenstad naar "alle woonkernen".

"Wij willen radicaal inzetten op elektrisch autodelen." Voor de Brugse Poort en het Rabot willen de liberalen verkeersleefbaarheidplannen opstellen. "Niet terug naar verkeer dat er dwars door rijdt, maar de knips aanpassen op maat van de bewoners."

Het laatste woord was voor Ruben Van Miegoet van de partij Belgische Unie - Union Belge, een nationale partij die al langer bestaat en opkomt voor afschaffen van het huidige federale model en "het herstellen van de Belgische eenheidsstaat". Van Miegoet had ook enkele Gentse speerpunten bij.

"Op vlak van mobiliteit moet Gent niet langer wachten op het gewest, maar zelf investeren. Het woonbeleid werkt niet: de prijzen blijven stijgen en een mooie woning in de stad is nog enkel iets voor 'the happy few'. Tenslotte schuiven wij de economie naar voren, iets wat ik hier nog niet hoorde. Gent moet durven kiezen voor industrie 2.0, durven te gaan voor een economisch sterk Gent."

Vragenronde

Nadat de dertien partijen het woord hadden gekregen ging het debat over in een vragenronde uit het publiek. Helaas zonder veel inzichten. De vragenronde verzandde snel in vage stellingen, voorzetjes van partijleden aan elkaar en gekissebis tussen de grote, traditionele partijen. Conclusie: een 'debat' met dertien partijen is geen debat. Het pluspunt: de Gentenaars kregen alle kandidaat-partijen eens op een rijtje te zien...

... maar dat dertien partijen zich aandienen voor een debat, betekent niet dat die allemaal op de kieslijsten zullen staan. De partijen hebben nog tot midden september om hun lijst officieel in te dienen. Afwachten wie het voor elkaar krijgt om een kandidatenlijst en een programma op te stellen. Er is overigens nog ruimte, in de coulissen stomen nog zeker twee nieuwe partijen zich klaar om een lijst in te dienen in Gent. Nog vijf maanden tot de verkiezingen.