Regering verhoogt vakbondspremie met 10 euro
Foto: Photo News

Wie aangesloten is bij een vakbond, zal tot 145 euro lidgeld terugbetaald krijgen door zijn bedrijf. Tot dusver was dat maximaal 135 euro. Daar heeft de federale regering vrijdag mee ingestemd, ondanks aanvankelijk verzet van de N-VA. Er komt wel nog een studie naar het belastbaar maken van die vakbondspremie.

Dat schrijft de Franstalige krant La Libre Belgique vrijdag op haar website en wordt bevestigd in regeringskringen.

Wie lid is van een vakbond, betaalt daarvoor elke maand lidgeld. In geval van een staking, hebben werknemers daardoor recht op een stakersvergoeding. In een aantal sectoren kan die bijdrage deels worden gerecupereerd: de bedrijven betalen een deel van het lidgeld terug door middel van een zogenaamde vakbondspremie. Die premie bedraagt vandaag maximaal 135 euro. Vakbonden en werkgevers waren het onderling eens om dat bedrag op te trekken tot 145 euro.

Het voorstel lag op de regeringstafel, waar N-VA niet echt enthousiast was om die verhoging zomaar goed te keuren. Maar na een discussie in het kernkabinet en nadien binnen de ministerraad kreeg de verhoging met 10 euro toch groen licht.

Belasting

Wel komt er ook een studie naar de gevolgen die de invoering van een ‘fiscale fiche’ voor de vakbondspremie met zich mee zou brengen. De N-VA is voorstander van zo’n fiche. Het komt erop neer dat werkgevers die hun personeel een vakbondspremie betalen, die bedragen aan de fiscus zouden moeten aangeven zodat ze belastbaar zouden worden.

Behalve dat de invoering van de fiche de anonimiteit van vakbondsleden op de helling zou kunnen plaatsen, zou het ook een bijkomende administratieve last voor de bedrijven met zich mee kunnen brengen. Daar moet de studie dus meer duidelijkheid over brengen.