Primeur in Antwerpen: geen nieuwe scholen waar veel lawaai of slechte lucht is
Leerlingen van De Kleine Wereld in de Antwerpse Brederodestraat voeren actie tegen luchtverontreiniging. Foto: pdr

Antwerpen zal geen nieuwe scholen of kinderdagverblijven vergunnen op locaties waar een hoge luchtverontreiniging gemeten wordt of waar veel omgevingslawaai is. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

Ouders pikken het niet langer dat de school waar hun kinderen elke dag les krijgen, gelegen is op een plaats waar de luchtverontreiniging groot is. Hoe ongezond dat is, bleek uit een VRT-reportage waarin urinestalen van kinderen uit de hoofdstad Brussel werden vergeleken met die van kinderen op het platteland. Wat bleek? In de urine van de Brusselse kinderen werd de helft meer roet aangetroffen.

Eind maart blokkeerden boze en ongeruste ouders daarom op twaalf plaatsen in Brussel de straten rond de scholen. Dat soort acties vindt intussen ook in Antwerpen, Gent en andere Vlaamse steden plaats.

Zeventig decibel

Antwerpen komt nu met een primeur. De stad zal geen nieuwe scholen of kinderdagverblijven meer vergunnen op plaatsen die te ongezond zijn. Ook bij de eventuele uitbreiding van bestaande scholen zullen milieucriteria meespelen.

‘Op plaatsen waar er meer dan 42 microgram stikstofdioxide per kubieke meter is, mogen geen nieuwe scholen of kinderdagverblijven worden gebouwd. Er mag ook geen omgevingslawaai van meer dan zeventig decibel zijn’, zegt schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). ‘Als de waarden net onder die grens uitkomen, moeten de nieuwe scholen en kinderdagverblijven extra maatregelen nemen om de hoeveelheid stikstof en geluid te beperken.’

Soms volstaat het om binnen het schoolgebouw een aantal ruimtes anders te gebruiken: geen klassen meer aan de straatkant, daar komen alleen minder intensief gebruikte lokalen.

Fonds luchtkwaliteit

De stad wil ook scholen steunen wanneer die luchtzuiveringsinfrastructuur willen aankopen. Er komt daarvoor een fonds ‘luchtkwaliteit’, dat gefinancierd wordt door een deel van de inkomsten (boetes) uit de lage-emissiezone.

De stad heeft al vijf secundaire en elf lagere- en kleuterscholen geselecteerd, die voor dergelijke steunmaatregelen in aanmerking komen. Er staan ook acht kinderdagverblijven op de lijst. Ze liggen het stadscentrum, Berchem, Deurne en Borgerhout.

Wat gebeurt er dan met buurten waar er nood is aan nieuwe scholen, maar er geen mogen komen? ‘Dat aantal buurten is gelukkig beperkt’, zegt Ait Daoud. ‘De luchtkwaliteit in Antwerpen is er de laatste tijd mede door de invoering van de lage-emissiezone stevig op vooruit gegaan. Bovendien is vervuiling heel lokaal. Als er te veel lawaai of vervuiling in een straat is, kan er nog steeds een school of kinderdagverblijf in enkele straten verderop worden geopend.’