Gent heeft begrotingoverschot: waar gaan de extra investeringen naartoe?
Schepen van Financiën Christophe Peeters (Open Vld) kondigde donderdag een reeks extra investeringen aan in Gent. "We blijven investeren. Nu schuldenvrij willen zijn zou krankzinnig zijn." Foto: bst
De Stad Gent gaat de Sint-Jozefkerk in het Rabot kopen. Dat en nog een reeks andere investeringen werden donderdag aangekondigd. Gent boekte in 2017 23 miljoen euro meer overschot op haar begroting dan voorzien. Met dat geld worden extra investeringen aangekondigd. Schulden afbouwen doet Gent momenteel niet. De schuld per Gentenaar ligt hoog, op ongeveer 2.000 euro per inwoner.

De Stad Gent heeft donderdag op een persconferentie enkele extra investeringen aangekondigd. Na controle van het budget heeft de Stad een overschot geboekt van 48,5 miljoen euro op haar exploitatierekening, zeg maar het huishoudbudget van de volledige Stad. 

"Dat is 22 miljoen euro meer dan werd begroot", zegt schepen van Financiën Christophe Peeters (Open Vld). Gent zal tijdens de huidige legislatuur in totaal 495 miljoen euro geïnvesteerd hebben. "Ons meerjarenplan blijft jaarlijks positief vanaf 2019. Op exploitatie creëren we elk jaar 45 miljoen euro. We zitten goed tot minstens halfweg de volgende legislatuur. Een verhoging van de belastingen hoeft dus niet."

 Met het extra geld dat in 2017 werd opgehaald worden enkele nieuwe investeringen gedaan:

 • 120.000 euro: er worden extra subsidies vrijgemaakt voor de pleinorganisatoren van de Gentse Feesten. Zij krijgen steun om herbruikbare bekers aan te kopen. Plastic wegwerpbekers zijn vanaf dit jaar verboden.
 • 2 miljoen euro: er is budget voorzien ter voorbereiding van het grote ‘Van Eyck-jaar’ in 2020, dat gepaard zal gaan met een nieuw bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal. "Er worden daar natuurlijk ook ontvangsten voorzien, namelijk dat mensen komen kijken naar de expo en hier komen overnachten", zegt schepen van Financiën Christophe Peeters (Open Vld). Het budget is bestemd voor tentoonstellingen, de hele organisatie, de uitgave van een boek…
 • 500.000 euro per jaar: een structureel budget waarmee de Stad een nieuw mobiliteitscoördinatiecentrum opstart voor het zuiden van Gent. Peeters: "Dat moet de bereikbaarheid van de zuidelijke mozaïek verbeteren, de omgeving rond het Eiland Zwijnaarde, Ghelamco Arena, het Techonologiepark ... De Lijn slaagt er niet in om daar openbaar vervoer te organiseren. Dan moeten we het maar zelf doen. We gaan shuttles opzetten om mensen van het station naar daar te brengen."
 • 550.000 euro: Er zijn ook middelen voorzien voor een studie over de ontsluiting van de Nieuwescheldestraat in Zwijnaarde (aan de terreinen van Domo) en geld voor de ontsluiting van Coca-Cola. "Daarmee kunnen we de wijken in de omgeving ontlast worden van zwaar verkeer. Zo zullen ze rechtstreeks kunnen aantakken op de R4 en moet het verkeer niet door de woonkernen van Zwijnaarde."
 • 2,2 miljoen euro: Gent voert in 2020 een lage emissiezone in, zoals Antwerpen en Brussel. Het geld is bestemd voor de vergroening van de stadsvloot en voor de monitoring van de luchtkwaliteit voor en na de invoering van de lage emissiezone.
 • 120.000 euro: een subsidie voor Natuurpunt voor de aankoop van een deel van de Vinderhoutse bossen, een groot natuurgebied in het noorden van Gent dat Natuurpunt wil ontsluiten als een nieuw stadsbos.
 • 780.000 euro: geld voor 42 extra plaatsen in het stedelijk kinderdagverblijf Kobe en Nanou, gelegen op de site van het Jan Palfijn-ziekenhuis. De Stad had een tijdelijk verblijf opgezet aan het ziekenhuis omdat een groot kinderdagverblijf in de Brugse Poort gerenoveerd moest worden. Het plan was om de plaatsen op Jan Palfijn te stoppen deze zomer, omdat het andere verblijf vernieuwd is. De plaatsen kunnen nu met het extra budget toch blijven. “Dat zijn 42 extra plaatsen voor de Brugse Poort’, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).
 • 115.000 euro: geld om het buurtschooltje van Sint-Kruis-Winkel open te houden. Het geld wordt gesubsidieerd aan de speelpleinwerking in Sint-Kruis-Winkel. Het schooltje was bedreigd met sluiting, omdat de Broeders der Liefde de renovatiekosten niet meer willen betalen. De Stad kan niet tussenkomen in de kost van de school zelf, maar subsidieert de speelpleinwerking, die vaste gebruiker is van het gebouw. Met dat budget kan de Stad een stuk van het gebouw ondersteunen. "Waarom doen we dat daar wel en elders niet? In andere wijken in de stad heb je nog andere gemeenschapsvoorzieningen, in Sint-Kruis-Winkel niet", zegt Elke Decruynaere (Groen). “Dit was de laatste gemeenschapsvoorziening in de buurt.” De Broeders van Liefde moeten garanderen dat de speelpleinwerking er nog minstens negen jaar kan blijven.
 • 540.000 euro: De Stad voorziet ook geld om de Sint-Jozefkerk in de Wondelgemstraat te kopen, een kerk die binnenkort ontwijd wordt. Peeters: “We voeren gesprekken met de kerkfabriek. We willen er een gemeenschapsbestemming aan geven, in het licht van wat pastoor Koen Blieck er altijd heeft gedaan. In die nagedachtenis willen we er een gemeenschapsfunctie van maken. Dat was een van Blieck zijn laatste wensen: dat de kerk open zou blijven voor de buurt. Er loopt al een studie naar de mogelijkheden, via middelen van Vlaanderen. Het volgende college zal moeten beslissen wat er met de kerk zal gebeuren.”
 • 1,6 miljoen euro: Het college voorziet tevens budget in het project ‘En Route’ voor de Wasserijsite in de Toekomststraat in Sint-Amandsberg. 
 • De Fietsambassade Gent wordt versterkt om nog dit jaar extra te kunnen inzetten op het weesfietsenbeleid.

Schulden

De Stad Gent bouwde de voorbije jaren wel een hoge schuld op. Gent heeft vandaag ongeveer 519 miljoen euro aan schulden, ongeveer 2.000 euro per inwoner. “Die absolute cijfers zijn niet relevant”, zegt Peeters. “We hebben al voor 250 miljoen euro waarde aan participaties plus 150 miljoen euro in ons pensioenfonds. Ons actief, dat zijn onze gronden, gebouwen, wegen… wordt gewaardeerd rond de 2 miljard euro.”

“We kiezen ervoor om extra inkomsten niet te gebruiken om de schuld af te bouwen, dat zou krankzinnig zijn, in een tijdmet bijna gratis geld. Kijk naar onze pensioenspaarpot: in 2002 zat er 30 miljoen euro in, nu 150 miljoen euro. Dat is 120 miljoen euro bij elkaar gespaard.”

Peeters zegt “de economen te volgen die zeggen dat je een overschot, of minstens een evenwicht, moet hebben in je exploitatie, maar dat het geen kwaad kan om geld te lenen en schulden aan te gaan om te investeren in duurzame infrastructuur zoals parken, wegen, scholen… Neem het Eiland Zwijnaarde, een bedrijventerrein dat we hebben gesaneerd en klaargemaakt. Binnen een paar jaar levert dat bedrijfsbelasting, onroerende voorheffing  en tewerkstelling op.”

"Krankzinnig"

Financiënschepen Christophe Peeters: "Onze schuld blijft betaalbaar. Staar u niet blind op de absolute waarde van die schuld, maar wel op de schuldratio, die nu ruim onder de 80 procent blijft (73,84 procent) wat zeer gezond is. Schulden maken is niet erg, je moet ze kunnen afbetalen. We hebben natuurlijk ook de voorbije jaren gebruik gemaakt van de zeer lage rentestand om voldoende geld binnen te halen en ons investeringsprogramma waar te maken."

Versneld schulden afbouwen en een schuldenvrije stadskas ambiëren noemt Peeters “op dit moment krankzinnig”. “Ik ken niemand die als hij een nieuw huis bouwt dat cash betaalt. Dat zijn investeringen die we spreiden over de lange termijn, maar waar je moet zien dat je ze kan afbetalen. Op uw huishoudbudget kan je overschot creëren waarmee je uw huis kan afbetalen."

"En dat kan, in een periode waarin geld bijna gratis is. We houden nu wel rekening met stijgende rentes, maar dan nog aan 2 à 3 procent, bekijk dat over de laatste honderd jaar, dat blijft relatief laag. Bij onze meeste leningen liggen de rentevoet wel vast.”

Moeilijke gesprekken

De politieke gesprekken over het verdelen van de nieuwe investeringen liepen de voorbije weken niet makkelijk, erkent het stadsbestuur. Maar Daniël Termont, die eind dit jaar afscheid neemt als burgemeester, sprak zich donderdag positief uit. 

"In al die jaren heb ik vanalles meegemaakt in de begrotingsbesprekingen, hoogtepunten en dieptepunten. Eerlijk: dit keer dacht ik, naïef zoals ik ben, dat we het dit keer op twee dagen gingen doen. Het was wat moeilijker. Dat is geen verwijt, dat gaat om schepenen die tot de laatste dag dingen willen realiseren."

Volgens Termont heeft dat "weinig met de verkiezingen te maken". "De meeste van deze investeringen komen toch maar na de verkiezingen. Dit toont de gedrevenheid van onze schepenen. We weten niet wie er vanaf 2 januari 2019 op uw stoel zal zitten. Dit toont aan dat het enthousiasme van deze meerderheid aanwezig is om deze stad te besturen tot de laatste dag."

Termont loofde "de waakzaamheid van Christophe Peeters als financiënschepen". "Dat er nu al vastligt dat er 90 miljoen euro beschikbaar is voor het nieuwe college, dat zegt veel. Ik zal niet meer in het volgende college zitten, maar we kunnen met opgeheven hoofd de goede financiële resultaten een absolute garantie bieden dat - wie het ook wordt - deze stad verder bestuurd kan worden."