Onderwijsbonden staken op 16 mei tegen pensioenhervorming
Foto: BELGA

Alle onderwijsbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend voor woensdag 16 mei. Ze willen protesteren tegen de pensioenplannen van de regering-Michel.

De onderwijsvakbonden willen met de staking hun leden de kans geven aanwezig te zijn op de interprofessionele manifestatie in Brussel tegen het pensioenbeleid van de regering. Dat melden de socialistische ACOD Onderwijs, de christelijke vakbonden COC en COV en het liberale VSOA Onderwijs.

'Het onderwijspersoneel wordt door de maatregelen van de regering sterk geviseerd', staat in de mededeling van de vakbonden. 'Deze actie kan in bepaalde scholen en centra aanleiding geven tot de afwezigheid van personeelsleden.'

Zwaar beroep

‘Wij zullen op de interprofessionele betoging van 16 mei opstappen als een aparte groep van het onderwijs’, zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC). ‘We hebben reden genoeg om op die manifestatie aanwezig te zijn: enerzijds wordt de pensioenleeftijd verhoogd en anderzijds wordt het pensioenbedrag verminderd door bijvoorbeeld de afschaffing van de diplomabonificatie.’

‘We vrezen op termijn voor de aantrekkelijkheid van het beroep en voor de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs’, vervolgt Van Kerkhoven.

‘Ook de discussie over het erkennen van een onderwijsbaan als "zwaar beroep" maakt ons ongerust. We roepen al onze leden daarom op massaal aanwezig te zijn op de vakbondsbetoging in Brussel.'

Tweede nationale betoging

De vakbonden ACV, ABVV en ACLVB betogen op 16 mei in Brussel tegen de pensioenhervormingen van de regering-Michel. De manifestatie start om 11 uur en trekt van het Brusselse Noordstation naar het Zuidstation.

Het wordt de tweede nationale pensioenbetoging in een half jaar tijd. Op 19 december was er een gelijkaardige manifestatie, daaraan namen 30.000 mensen deel.