Koning Filip speecht bij VN: ‘Vrede is geen utopie’
Koning Filip Foto: BELGA

Koning Filip en koningin Mathilde zijn in New York in het kader van de Belgische campagne om ons land een zitje in de VN-Veiligheidsraad te bezorgen. De koning speechte deze namiddag (Belgische tijd) in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Vrede was de rode draad van de toespraak. ‘Het aantal zware gewelddadige conflicten is sinds 2010 verdrievoudigd, maar toch ligt duurzame vrede binnen handbereik. Het is geen utopie. Je moet er in geloven en ernaar handelen’, zei onze koning.

Filip wees op de historische rol van België, gelegen in het hart van Europa. Die geschiedenis heeft ons land ertoe aangezet om mee aan de wieg te staan van de Europese eenmaking en de Verenigde Naties, 'twee projecten van duurzame vrede gebaseerd op dialoog, solidariteit en respect voor de anderen', stelde de vorst.

Filip wees erop dat duurzame vrede meer is dan het uitblijven van oorlog. 'Het gaat om het inrichten van een kader dat respect heeft voor de menselijke waardigheid. Onze ambitie is om samenlevingen te smeden die niemand vernederen, die aan iedereen de mogelijkheid geven zelfvertrouwen op te bouwen en zijn talenten te ontplooien. De waardigheid van een samenleving wordt gemeten aan de manier waarop zij zorg draagt voor de zwaksten en de meest kwetsbaren.’

‘Het is onze verplichting om bij elke crisissituatie een kader te scheppen waarin duurzame vrede mogelijk wordt’, zegt de koning. Hij wijst erop dat vrede tijd nodig heeft om te groeien, en dat het einde van fysiek geweld slechts het begin is van een lang genezingsproces.

Met zijn speech probeerde Filip België te presenteren als een betrouwbare en solide partner voor vredesopbouw. Hij onderstreepte ook dat België geen politieke agenda of eigen ambities heeft om te zetelen in de VN-veiligheidsraad.

VN-Veiligheidsraad

Koning Filip en koningin Mathilde lobbyen om voor België een zitje te bemachtigen als tijdelijk lid van de VN-Veiligheidsraad. Zowel in 2019 als in 2020 komt er een plaatsje vrij, maar België is niet de enige kandidaat. Ook Duitsland en Israël willen lid worden. Over anderhalve maand volgt een stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de verdeling van de zitjes onder de tijdelijke leden.