Demir over jaarverslag ombudsman: ‘Onaanvaardbaar dat burger gevolgen draagt’
Foto: Luc Daelemans

Het is ‘onaanvaardbaar’ dat de burger de gevolgen draagt van de organisatorische problemen bij het directoraat-generaal Personen met een Handicap, zegt het kabinet van staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA). Die treedt daarmee de federale ombudsman bij.

De federale ombudsman stelde in het jaarverslag, dat maandag werd voorgesteld, vast dat het aantal klachten over het directoraat-generaal Personen met een Handicap in 2017 klom tot 580, een stijging met 150 procent. Dat had vooral te maken met de onbereikbaarheid van de dienst. Door de onbereikbaarheid en de vertragingen bij de dienst lopen personen met een handicap vaak maandenlang een verhoogde tegemoetkoming na een medisch onderzoek mis, of moeten ze lang wachten op de toekenning van het sociaal energietarief. Dat tarief wordt ook niet retroactief toegepast, wat de federale ombudsman onaanvaardbaar vindt.

Volgens het kabinet van de staatssecretaris voor Personen met een Beperking, Zuhal Demir, was 2017 een moeilijk jaar voor de dienstverlening van het directoraat-generaal. Door problemen met het nieuwe ICT-beheerssysteem moest het oude programma weer in gebruik worden genomen. Er kwamen ook een veertigtal voltijdse werknemers in dienst om de achterstand weg te werken. ‘We komen van ver. Begin 2017 werden door alle problemen geen telefoons meer opgenomen. Vandaag worden er elke dag opnieuw duizend telefoons beantwoord’, klinkt het.

De staatssecretaris wil samen met het directoraat-generaal en de federale ombudsman bekijken hoe men tegemoet kan komen aan de aanbeveling in het jaarverslag. ‘Het is inderdaad onaanvaardbaar dat de burger de gevolgen draagt wanneer de overheid organisatorische problemen kent.’