Vijf op de zes werknemers zegt goede coach als directe leidinggevende te hebben
Foto: PhotoAlto / Reporters

Vijf op de zes werknemers in Vlaanderen zegt dat ze een goede coach als directe leidinggevende hebben. Dat blijkt uit de driejaarlijkse werkbaarheidsmeting, bij 12.000 werknemers, door de Serv-stichting Innovatie & Arbeid. Werknemers die geen goede coach boven zich hebben, krijgen sneller problemen op het werk: ze hebben drie keer meer risico op motivatieproblemen en leertekorten, en dubbel zoveel risico op werkstressklachten en onevenwicht in de werk-privébalans. De ‘werkbaarheid’ bij goed gecoachte werknemers bedraagt 57 procent, bij slecht gecoacht personeel is dat 18 procent.

In de eerste werkbaarheidsbevraging, in 2004, zei 84 procent van de werknemers nog dat ze goed gecoacht werden. De voorbije jaren steeg dat percentage elke keer lichtjes, tot 86 procent bij de recentste bevraging. De Serv heeft het over een ‘beperkte maar significante vooruitgang’. ‘Niet alleen steeg het aandeel werknemers dat goed gecoacht wordt, maar daalde tegelijk ook de groep werknemers die een negatieve relatie met hun chef heeft.’

Een coachende leidinggevende heeft een ‘aantoonbare impact op het ziekteverzuim, het personeelsverloop en de haalbaarheid om langer te werken’. Zo is goed gecoacht personeel de helft minder ziek (7 tegenover 16 procent), zoeken ze vier keer minder vaak ander werk (7 tegenover 29 procent) en schatten ze de haalbaarheid van doorwerken tot de pensioenleeftijd veel hoger in (65 tegenover 36 procent van de 40-plussers).

Bij de leidinggevenden is de werkbaarheid echter gedaald tegenover vorige metingen, van 57 procent in 2013 naar 53 procent. Leidinggevenden hebben duidelijk meer werkstressklachten en combinatieproblemen met werk en privé dan niet-leidinggevenden. Bovendien is er sinds 2013 een scherpe toename van problematische werkdruk (van 40 naar 47 procent).

De bevraging gebeurde in 2016. De Serv is het Vlaamse overlegorgaan voor werkgevers en werknemers.