Crevits stuurt M-decreet bij
Foto: Belga

De regering heeft de eerste voorstellen van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) om het M-decreet bij te sturen, goedgekeurd. Leerkrachten in het basisonderwijs zullen in de toekomst snelle ondersteuning krijgen voor leerlingen met gedragsstoornissen in de klas.

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over enkele bijsturingen in het M-decreet, waardoor kinderen met zorgnoden in het gewoon onderwijs les kunnen volgen. ‘Wanneer de draagkracht van de leerkracht en de klasgroep overschreden is, moet de leerkracht een signaal kunnen geven voor bijkomende ondersteuning.’ Een zogenaamd ‘fast team’ zal instaan voor een ‘gerichte snelle interventie op de klas- en schoolvloer’. Die ‘fast teams’ zullen voornamelijk bestaan uit personen van de bestaande ondersteuningsteams. Ook de CLB’s, de pedagogische begeleiding en scholen type 3 werken mee om het aanbod uit te werken.

‘De ondersteuning kan gaan van een eenmalige ingreep, zoals het kind even apart nemen, tot nieuwe maatregelen’, verduidelijkt woordvoerster Katrien Rosseel. ‘Telkens wordt vertrokken vanuit de vraag: wat is het beste voor het kind?’ Vanuit dat idee wordt het ook mogelijk om kinderen sneller naar het buitengewoon onderwijs te sturen.

De minister zet ook in op extra bemiddeling voor ouders en voorziet een voltijdse coördinator per ondersteuningsnetwerk.

De beslissing komt er een week na de aanval op het M-decreet en Crevits van coalitiepartner N-VA. Parlementslid Koen Daniëls veegde in felle bewoordingen het huidige M-decreet van tafel. ‘De timing is op zijn zachtst gezegd vreemd’, reageerde Crevits, die duidelijk maakte dat ze niet kon lachen met de aanval. ‘Want daartoe hebben we een aantal weken geleden al binnen de Vlaamse regering beslist’, aldus de minister aan De Standaard. Haar partij vermoedde een goed doordachte lastercampagne.