Kamer keurt omstreden benoeming van adviseur premier goed
Serge Lipszyc Foto: Belga

De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor de benoeming van Serge Lipszyc tot voorzitter van het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. De voordracht van de medewerker van premier Charles Michel (MR) was omstreden, maar hij was de enige kandidaat.

De voltallige Kamer bevestigt daarmee de eerdere goedkeuring door de parlementaire begeleidingscommissie van het Comité I. Binnen die commissie was er echter wrevel. De oppositie vreest dat hij schatplichtig blijft aan de premier, in plaats van zijn werk te doen als onafhankelijk controleur.

Ook in kringen van de inlichtingendiensten wordt de komst van Lipszyc op gefrons onthaald. Lipszyc is de voorbije jaren niet opgevallen door zijn belangstelling voor de inlichtingenwereld. Hij komt dus op totaal nieuw terrein terecht.

Serge Lipszyc is bovendien eentalig Frans. Dat hield de N-VA niet tegen om voor hem te stemmen. Lipszyc heeft beloofd een cursus Nederlands te volgen.

Het is ook hoogst uitzonderlijk dat er maar één kandidaat is. Verscheidene bronnen bevestigden aan De Standaard dat enkele potentiële tegenkandidaten afhaakten, omdat ze beseften toch geen kans te maken.