Kitkat krijgt geen ‘break’ van EU-Hof

De bekende Kitkat-chocoladereep dreigt niet langer erkend te worden als Europees merk. Onder meer in België is hij niet genoeg ‘herkenbaar’.

Kitkat is één van die chocoladerepen die je meteen herkent: de vorm bestaat uit vier ‘vingers’ chocolade die je van elkaar kunt afbreken. Nochtans kennen we er nog zo eentje, zal u denken: Leo. Om dat soort concurrentie te vermijden, probeert Nestlé al vele jaren een Europees patent te krijgen op de vorm. De repen van Kitkat zien er al sinds 1935 haast identiek hetzelfde uit. En dus dacht het bedrijf wel een kans te maken.

Eerste registratie in 2006

Nestlé vroeg het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie in 2002 om de chocoladereep in te schrijven als uniek Europees merk en in 2006 vond de registratie plaats. Ook al stootte dat destijds al op protest van het Britse Cadbury Schweppes (nu Mondelez), dat Leo in zijn portefeuille heeft.

Twee jaar geleden oordeelde het Europees Hof van Justitie dat het dossier heropend moest worden. Het Hof achtte het niet bewezen dat in alle vijftien landen die in 2002 tot de EU behoorden de publieke opinie meteen aan Kitkat denkt als het een uit vier delen bestaande chocoladereep ziet.

Niet voor vier landen

Nestlé tekende toen beroep aan. Maar ook nu lijkt het concern aan het kortste eind te trekken. De advocaat generaal van het EU-Hof, Melchior Wathelet, volgt in zijn advies de eerdere redenering van het Europees Hof. Volgens hem is Kitkat onvoldoende herkenbaar in vier landen: België, Ierland, Griekenland en Portugal. Wellicht omdat het publiek daar veelal spontaan denkt aan Leo, een product van Milka.

Omdat het advies van de advocaat-generaal bijna altijd door het Hof wordt gevolgd, dreigt Kitkat dus zijn bescherming als Europees merk te verliezen. Wat de poort straks openzet voor andere chocoladeproducenten om viervingerige repen te maken.