EU-parlement bezorgd over ‘zorgwekkende terughoudendheid tegenover vaccins’
Foto: Photo News

De ‘toenemende en wijdverspreide terughoudendheid tegenover vaccins’ heeft ‘zorgwekkende proporties’ aangenomen. Dat zegt het Europees Parlement donderdag in een nieuwe resolutie. Volgens de Europese volksvertegenwoordigers heeft het fenomeen grote gevolgen voor de gezondheid van heel wat Europeanen, zoals uitbraken van mazelen die perfect vermijdbaar waren.

Vlaanderen kent een hoge vaccinatiegraad, bleek vorig jaar nog uit een uitgebreide studie van de KU Leuven en de UAntwerpen. Vooral baby’s en peuters worden in hoge mate gevaccineerd, voor sociaal zwakkeren, jongeren en zwangere vrouwen zijn nog bijkomende inspanningen nodig.

Maar niet overal in Europa worden zo veel mensen gevaccineerd. Zo zijn er tussen 2008 en 2015 in Europa 215.000 gevallen geweest van ziektes die door vaccinatie voorkomen hadden kunnen worden. In België merken we een opvallende stijging van het aantal gevallen van kinkhoest, mazelen en difterie. Deze ziektes zijn ernstig en hebben vaak een lang ziekenhuisverblijf, en soms onomkeerbare bijwerkingen en zelfs de dood als gevolg.

‘De vaccinatiepercentages zijn ontoereikend voor een adequate bescherming’, stelt het Europees Parlement vast in zijn resolutie. Met name het dalende vertrouwen van het publiek in vaccinaties (een wereldwijd fenomeen, aldus de parlementsleden) is een reden tot bezorgdheid.

Een van de oorzaken is de verspreiding van onbetrouwbare, misleidende en onwetenschappelijke informatie over vaccinatie, ‘die nog verergerd wordt door controverses en sensatiebeluste berichtgeving in de media en povere journalistiek’.

Het parlement vraagt de lidstaten en de Europese Commissie om ‘verder werk te maken van de bestrijding van de verspreiding van dergelijke desinformatie’. Burgers hebben recht op wetenschappelijk onderbouwde en op feiten gebaseerde informatie, luidt het.

Te duur

Maar ‘fake news’ is niet het enige probleem. Er is ook sprake van tekorten aan bepaalde vaccines en hoge prijzen die wereldwijd vooral de lage- en middeninkomenslanden treffen. Zo is de prijs van een volledig vaccinpakket voor één kind tussen 2001 en 2014 liefst 68 keer duurder geworden.

Het parlement vraagt om in die landen de toegang tot vaccins te faciliteren. Het wordt ook als essentieel geacht dat migranten en vluchtelingen die de EU binnenkomen, gescreend worden op ontvangen vaccins.

Campagne

De nieuwe campagne van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) luidt ‘Protected together #vaccineswork’ en focust op de rol van iedereen bij de vaccinatiekwestie. De campagne heeft meerdere doelen: het belang van vaccinatie en de lacunes in de vaccinatiegraad benadrukken, donorlanden wijzen op het belang van vaccins en het nut van investeringen op dit vlak, en tot slot laten zien hoe iedereen het thema ‘vaccinatie’ kan en moet vooruithelpen.

Volgens de WGO zijn er wereldwijd negentien miljoen kinderen die niet of onvoldoende zijn gevaccineerd.