Wordt mijn extra pensioen volledig weg belast?
Foto: istock

Als gepensioneerd leraar heb ik nog een halftijdse interim gedaan in mijn vroegere school. Sindsdien is mijn bruto pensioen met 1,60 euro gestegen maar betaal ik ook 5,40 euro meer bedrijfsvoorheffing. Ik lever dus netto in. Zou ik dat extra pensioen niet beter afzeggen?

H.V.

Neen, het is niet nodig om dat extra pensioen af te zeggen.

Dat er sinds uw pensioenstijging 5,40 euro meer bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden, heeft ermee te maken dat de belastingschalen telkens met 15 euro verspringen ...