'Scheiden enkel toegelaten na gesprek met kind'
Foto: Tatyana Gladskih

De rechtbank in Zwolle wil een scheidingsaanvraag voortaan pas behandelen wanneer ouders kunnen aantonen dat ze de nieuwe situatie grondig hebben doorgesproken met hun kind(eren).

In Nederland geldt een wettelijke verplichting bij het opstellen van het ouderschapsplan de kinderen te betrekken, maar dat wordt in de praktijk nooit gecheckt. De rechtbank in Zwolle gaat daar vanaf 1 mei verandering in brengen en zich enkel nog over een scheiding uitspreken wanneer het koppel duidelijk kan aantonen dat de afspraken werden doorgesproken met hun kroost.

Het initiatief komt van familierechter Hein Schröder. ‘We willen zeker weten dat kinderen betrokken zijn geweest bij het opstellen van de omgangsregeling. Want als zij zich niet goed voelen bij de afspraken die hun ouders maken, dan ontstaat er wrevel en ruis in de communicatie tussen de ouders en dat is weer niet goed voor het kind’, vertelt hij aan de regionale krant De Stentor.

Om de ouders daarbij te helpen, heeft een werkgroep van rechters, advocaten en kinderpsychologen een standaard formulier gemaakt met onderwerpen waarover de ouders met hun kinderen kunnen praten, ‘zoals over de omgangsregeling of over vakanties en de verjaardagen’, verduidelijkt Schröder.

Als ouders geen bewijsstukken van het gesprek met hun kinderen overhandigen, zal de rechtbank hun scheidingsaanvraag niet in behandeling nemen. ‘Ook met een standaard antwoordenlijstje nemen we geen genoegen.’

Ook de Vrije Universiteit en de Universiteit Tilburg zijn bij het pilootproject betrokken. Zij zullen onderzoeken wat de effecten zijn van extra gesprekken tussen ouders en kinderen tijdens een scheiding. Schröder hoopt dat de maatregel bij succes ook door andere landen wordt overgenomen.

Uitnodiging

Het mag dan wel sterk aan te raden zijn, maar in België zijn ouders niet verplicht om hun kinderen te betrekken bij de scheidingsregeling.

‘De rechtbank is wel verplicht om kinderen per brief uit nodigen tot een gesprek, maar zij hoeven daar niet op in te gaan’, verduidelijkt Ellen Moreau, associate partner familierecht bij het advocatenkantoor De Groote - De Man. ‘Dit geldt alleen voor kinderen vanaf twaalf jaar omdat men ervan uitgaat dat jongere kinderen nog niet op een rationele manier kunnen beslissen.’

De rechter probeert dan op basis van een gesprek met het kind te achterhalen wat de wensen zijn en welke motivaties daarachter schuilgaan.

‘Die verplichting is overigens enkel van toepassing bij echtscheidingszaken die worden ingeleid. Bij een EOT, echtscheiding door onderlinge toestemming, ziet met geen reden om de kinderen te betrekken omdat de ouders al samen tot een akkoord gekomen zijn.’