KBVB keurt afwijking van leeftijdsgrens goed: Gérard Linard (75) mag bondsvoorzitter blijven
Foto: Photo News

Tijdens het Uitvoerend Comité dat op donderdag 29 maart plaatsvond, werd beslist dat Gérard Linard voorzitter van de Belgische Voetbalbond (KBVB) blijft tot juni 2019.

Toen hij in juni 2017 tot Bondsvoorzitter werd verkozen, kreeg Gérard Linard een mandaat van twee jaar toegewezen. Het bondsreglement bepaalt echter ook dat elk mandaat “in de schoot van een bondsinstantie ambtshalve ten einde loopt na het seizoen waarin het betrokken lid de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt”.

Een stemming vond bijgevolg plaats in het Uitvoerend Comité en een meerderheid van zijn leden heeft zich uitgesproken opdat Gérard Linard zijn mandaat tot een goed einde zou brengen. De leeftijdsgrens werd tevens geweerd om de stabiliteit en continuïteit binnen de Bond te verzekeren.