Vakbond waarschuwt: ‘Ga niet naar arbeidsgeneesheer’
Foto: STEFAAN BEEL

Wie lange tijd ziek is en vreest dat zijn werkgever op ontslag aanstuurt, negeert beter een uitnodiging van de arbeidsgeneesheer. Dat omstreden advies geeft de vakbond ACV in zijn ledenblad Visie.

De christelijke vakbond ACV noemt het nieuwe systeem om langdurig zieken terug naar werk te begeleiden een ‘ontslagmachine’. Van de 400.000 langdurig zieken kwamen vorig jaar 15.000 mensen in zo’n re-integratietraject terecht, waarin samen met de werkgever, de behandelende arts en de arbeidsgeneesheer bekeken wordt of de zieke met de nodige aanpassingen stapsgewijs opnieuw aan het werk kan.

Uitlokking

In ruim twee op drie gevallen leidt die procedure tot de conclusie dat de werknemer definitief ongeschikt is om opnieuw aan de slag te gaan bij zijn huidige werkgever. Het ACV waarschuwt zijn leden dat ze moeten opletten dat de re-integratieprocedure niet gebruikt wordt om hen te ontslaan. Zoals onlangs nog het voorbeeld van Maaike H., die na twee jaar lymfeklierkanker terug deeltijds wou gaan werken (DS, 12 maart). Toen haar werkgever dat weigerde en haar wou ontslaan, werd hij teruggefloten door de rechter.

‘Als je vreest dat je werkgever een ontslag wegens medische overmacht wil uitlokken, blijf je beter weg uit de re-integratieprocedure. Ga dan niet en bezorg geen medische documenten aan de arbeidsgeneesheer’, schrijft het ACV mede daarom in Visie, het ledenblad van de christelijke beweging.

De werkgevers zijn niet blij met die opmerkelijke oproep. ‘Door mensen aan te zetten zich te onttrekken aan het gezondheidstoezicht, creëer je van bij het begin een vertrouwensbreuk’, zegt Kris De Meester van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in De Tijd.

Geen boycot

Het ACV ontkent in de krant het re-integratieproces te boycotten. ‘Ons eerste advies aan langdurig zieken luidt dat ze zelf naar de arbeidsgeneesheer kunnen stappen, voor een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting’, zegt Herman Fonck, specialist arbeidsvoorwaarden bij het ACV. ‘Je kan vragen om zo’n vrijwillige consultatie vertrouwelijk te houden zodat die informatie niet gebruikt kan worden om beslissingen te nemen tegen de zieke.’

Dat is volgens de vakbond iets anders dan de arbeidsgeneesheer die je op vraag van de werkgever uitnodigt om een re-integratietraject op te starten. ‘De werkgever kan de conclusie van de geneesheer dan aanwenden om een ontslag wegens medische overmacht uit te lokken. Als werknemers vermoeden dat dit de intentie is, kan je toch moeilijk verwachten dat ze hun hoofd op het kapblok leggen.’

Geen ontslagpremie

In tegenstelling tot een ontslag om economische redenen hoeft het bedrijf bij medische overmacht geen ontslagpremie te betalen. ‘De zieke behoudt dan wel zijn ziekte-uitkering, maar verliest mogelijke extralegale voordelen zoals aanvullende verzekeringen’, zegt Fonck. ‘Werkgevers misbruiken het systeem om hun personeelslijsten op te schonen. Van de zogenaamde re-integraties leidt 80 procent uiteindelijk tot ontslag.’

Dat laatste zou blijken uit gegevens die het ACV van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk ontving. Maar die cijfers worden door het VBO afgedaan als een fabeltje. ‘In de grote bedrijven zien wij geen toename van de ontslagen wegens medische overmacht.’