Regering op zucht van begrotingsakkoord
Een van de begrotingsingrepen: vennootschapsbelasting voor havens, die ruim 40 miljoen zou opbrengen Foto: Fred Debrock

De zoektocht om de begroting rond te krijgen is zo goed als afgerond. Zonder de burger pijn te doen.

‘Het gaat ook maar om een begrotingscontrole’, klinkt het in de regering. Veel animo om de burger zo vlak voor de verkiezingen nog pijn te doen met nieuwe belastingen of besparingen is er niet. Toch is het gat dat gevuld moet worden, niet min: 1,4 miljard euro om de begroting structureel op koers te houden. Dat bleek uit het rapport van het monitoringcomité, een groep topambtenaren. Premier Charles Michel (MR) hoopt met een resem ‘correcties’ dat tekort te herleiden tot nul. Als er geen kink in de kabel komt, wordt daarover vandaag al een akkoord gesloten, valt te horen bij verschillende regeringspartijen. Desnoods wordt in het weekend verder onderhandeld.

‘Monitoringcomité te streng’

De grootste correctie is te vinden in de taxshift. De belastingen die verlaagd worden, kosten geld, maar een deel van die kosten komen uiteindelijk op het conto van de regio’s. Dat bedrag – zo’n 450 miljoen euro – wordt door de federale overheid nu al uit de cijfers gehaald. Ook het bedrag aan voorafbetalingen van vennootschappen schat de regering-Michel anders in. Die stijgen dit jaar met ruim twee miljard euro, maar het monitoringcomité raamt 60 procent daarvan als eenmalig en dus niet structureel. De regering-Michel vindt dat het monitoringcomité te streng is, en dat een groter deel van die opbrengst – zo’n 200 miljoen euro – structureel is.

Daarnaast wordt er voor zo’n 300 miljoen euro op gerekend dat eerder genomen maatregelen die nog niet opbrachten wat ervan werd verwacht, toch hun doelstelling halen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over maatregelen om langdurig zieken weer aan het werk te helpen. Daarnaast moet een andere inschatting van de economische groei ook nog eens 150 miljoen euro opleveren.

Het resterende gat wordt aangevuld met een rist kleinere ingrepen. Zo wordt er bijvoorbeeld aan gedacht om de havens vennootschapsbelasting te laten betalen. Die mogen door ons land niet langer vrijgesteld worden, liet de Europese Commissie in juli vorig jaar al weten. België kreeg samen met Frankrijk tot dit jaar de tijd om de nodige maatregelen te treffen. De belasting zou ruim 40 miljoen euro opbrengen. Daarnaast zou ook gedacht worden aan een kleine belasting op e-commerce, voor een bedrag van zo’n 20 miljoen euro. De regeringspartijen zouden niet zinnens zijn om daarnaast veel nieuwe wensen op tafel te leggen, zodat de controle relatief vlot afgerond moet kunnen worden. Het blijft afwachten of de Commissie genoegen zal nemen met dit begrotingswerk. Ze waarschuwde vorig jaar al dat onze begroting ‘at risk of non-compliance’ is.

De begrotingscontrole is nog maar het aperitief. De komende weken moet Michel nog op zoek naar een akkoord over de zware beroepen, het Energiepact en een regeling voor de Arco-aandeelhouders.