Prins Laurents advocaat, Laurent Arnauts, heeft in de speciaal ingerichte commissie in de Kamer verklaard dat in het dossier mails aan premier Michel ontbreken waarin Laurent zich bereid toonde akkoord te gaan met een lichtere sanctie. Arnauts eiste daarom een nieuwe hoorzitting over een vervolledigd dossier. De advocaat klaagde ook aan dat een deel van Laurents dotatie al werd ingehouden voor deze procedure.

Laurent werd in de speciale Kamercommissie vertegenwoordigd door zijn advocaat, Laurent Arnauts. Om 10.30 uur, een half uur nadat de zitting zou starten, was Arnauts nog steeds niet aanwezig. Nadat de advocaat verschillende keren vruchteloos gecontacteerd werd, schorste Kamervoorzitter Bracke de zitting voor onbepaalde duur. 'Dit is niet echt netjes', aldus Bracke.

Om iets voor 11 kon de zitting over de sanctie die prins Laurent kreeg voor zijn aanwezigheid in militair uniform op de 90ste verjaardag van het Chinese leger in Brussel, dan toch beginnen. Arnauts benadrukte dat persagentschap Belga voor dat feest al had aangekondigd dat er een fotomoment zou zijn met de prins. 'Daar kwam geen enkele vraag over. Pas nadat de krant De Standaard over het feest bericht had, moest de prins zich verantwoorden.'

Volgens de advocaat deed Laurent ook niets verkeerd op het feest. 'Hoe kan Laurent politieke contacten gehad hebben die het land schaden, er rekening mee houdend dat Laurent het land op geen enkele manier vertegenwoordigt.' Arnauts vond ook dat er te veel belang gehecht werd aan het officiële karakter van het militaire uniform dat prins Laurent droeg. 'Het was een viering van het leger, daarom dat hij daarvoor koos.'

Arnauts argumenteerde dat de regering niet bevoegd was om de sanctie, een vermindering van 15 procent van Laurents dotatie dit jaar, op te leggen. ‘Dat kan alleen het parlement.’ Bovendien werd de straf volgens de advocaat eerder al gedeeltelijk uitgevoerd, dus voordat de procedure afgerond werd: 'Er werd begin dit jaar al vijftien procent van de dotatie ingehouden, bij de uitkering van het eerste deel van de dotatie.'

'Elementen ten gunste van Laurent ontbreken in dossier'

Arnauts maakte daarop melding van mails die hij aan het kabinet van premier Charles Michel (MR) gestuurd zou hebben, met de boodschap dat prins Laurent tot een oplossing wilde komen. Volgens Arnauts wilde Laurent wel degelijk akkoord gaan met een sanctie, 'minder dan die 15 procent, die disproportioneel is.'

'Onze verbazing was dan ook groot toen we zagen dat deze correspondentie niet in het dossier zat dat ons door de Kamervoorzitter werd toegestuurd', aldus Arnauts. Doordat deze elementen ten gunste van de prins niet toegevoegd werden, werd de procedure om de prins financieel te sanctioneren 'onherstelbaar' geschaad, vond de advocaat.

De advocaat van prins Laurent vroeg dat het dossier alsnog wordt vervolledigd, en dat daar in een nieuwe hoorzitting over gedebatteerd kan worden.

'Kamer is niet meer onpartijdig'

'De regering en de leden van de meerderheid hebben zich al uitgesproken over de sanctie, waardoor de Kamer niet meer met de vereiste onpartijdigheid kan oordelen', stelde Arnauts verder. 'Als een sanctie moet worden uitgesproken, moet die getoetst worden bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.'

Rond 13.30 besloot Arnauts na drie uur zijn betoog. In de namiddag konden de parlementsleden nog vragen stellen, maar dat werd een maat voor niets. De commissie zal nu achter gesloten deuren de sanctie bespreken en stemmen over een besluit. Pas volgende week wordt de beslissing gecommuniceerd in de Kamer.