Kathleen Van Brempt grijpt naast fractieleiderschap
Foto: Belga

De Duitser Udo Bullmann, en niet Kathleen Van Brempt, is de nieuwe fractieleider van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement.

De 188 Europarlementsleden van de sociaaldemocratische fractie S&D hebben vanavond hun nieuwe leider gekozen na het vertrek van de Italiaan Gianni Pittella. Ze hadden de keuze tussen Kathleen Van Brempt en de Duitser Udo Bullmann (61).

‘Proficiat met het fractieleiderschap. Ik kijk ernaar uit om intensief samen te werken’, laat Van Brempt via Twitter weten. ‘Ik heb vertrouwen dat onze groep een verschil kan maken.’

Favoriet

Inhoudelijk behoren de twee tot de linkervleugel van de S&D. Van Brempt (48) koos voor de korte campagne daarom de slogan ‘Dare to change’ – durf te veranderen. In haar contacten met de verschillende nationale delegaties beloofde ze vooral meer openheid en transparantie in de werking van de fractie. Ook daar hebben verkozenen uit kleinere lidstaten het gevoel dat er niet echt naar hen geluisterd wordt en dat de grote landen de lakens uitdelen.

In het voordeel van de SP.A’ster sprak dat ze vrouw is (al speelde ze dat zelf niet uit) en dat Bullmann een Duitser is – sommigen vinden het welletjes met de Duitse dominantie binnen de Europese instellingen.

Toch was Bullmann de uitgesproken favoriet, al was het maar omdat hij sowieso kan uitgaan van de steun van de 26 Duitse SPD-verkozenen. Volgens El Pais zouden ook de 13 Spaanse sociaaldemocratische verkozenen in blok voor Bullmann stemmen.

Tweesnijdend zwaard

Hier en daar is te horen dat Van Brempt besloot de sprong te wagen om haar positie binnen de SP.A te versterken met het oog op de verkiezingen van volgend jaar. Zelf heeft ze de ambitie om na 2019 actief te blijven in het Europees Parlement, maar de partijleiding is vastbesloten om nieuwe gezichten te lanceren, en biedt haar geen garanties.

Anderen ontkennen dat ze zich daarom kandidaat stelde en wijzen erop dat het een tweesnijdend zwaard is: als Van Brempt vanavond slecht zou scoren, kan dat haar positie evengoed verzwakken.