Definitief kruis over uitbreiding H.Essers
Foto: Dick Demey

De Raad van State heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (Grup) voor de uitbreiding van het Limburgse transportbedrijf H. Essers vernietigd. Hierdoor wordt het bos weer natuurgebied, en kan het logistieke bedrijf op deze plaats niet meer uitbreiden. Essers is niet van plan om de beslissing nog aan te vechten.

Bij de opmaak van het plan heeft de Vlaamse overheid onvoldoende rekening gehouden met de Europese natuurwetgeving, is de conclusie.

H.Essers zelf had 'de bui al zien hangen' en respecteert de beslissing. 'We zijn bijna 5 jaar verder sinds de start van dit dossier. We respecteren de beslissing en gaan de hele procedureslag zeker niet opnieuw beginnen', klinkt het. Toch is het volgens CEO Gert Bervoets 'bijzonder jammer' dat het niet mogelijk is om de verschillende pharma-activiteiten te bundelen op de bestaande vestiging. Het bedrijf kijkt nu naar alternatieven.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) laat in een eerste reactie weten het arrest van de Raad van State nog te bestuderen.

Transportbedrijf Essers wou 72.000 vierkante meter aan bedrijfsgebouwen bijbouwen naast de bestaande infrastructuur op het bedrijventerrein Genk-Noord. Maar het dossiers is erg omstreden, omdat voor de uitbreiding zo’n 12 hectare bos moet verdwijnen. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) had de milieuvergunning wel bevestigd.

De beslissing van de Raad van State komt niet onverwacht. Vorige zomer werd het Grup al geschorst, nu is het definitief vernietigd. De Raad van State verwees toen naar de eerdere uitbreiding van Essers in 2009. Die uitbreiding gebeurde in natuurgebied dat ook Europees beschermd is als habitatrichtlijngebied. De uitbreiding was toen gekoppeld aan de voorwaarde dat het bedrijf aan natuurontwikkeling zou doen in een een naastgelegen ‘herstelzone’. Het Grup hield daar geen rekening mee.