Vandeput over F-16-dossier: 'Er is zware inschattingsfout gemaakt'
Foto: BELGA
In een bijkomende commissie Defensie heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) een externe audit van Defensie aangekondigd nadat rapporten over de levensduur van de F-16's niet aan hem werden doorgespeeld. De oppositie verweet Vandeput 'grove nalatigheid'.

De commissie Defensie zit in het federaal parlement bijeen over de Amerikaanse rapporten van Lockheed Martin, producent van de Belgische F-16's, waarover De Standaard vandaag bericht. Die toont aan dat die 'oude' gevechtsvliegtuigen veel langer dan gepland in dienst kunnen blijven, zonder veel extra kosten. 

In de commissie toonde SP.A-parlementslid Dirk Van der Maelen onder andere een mail van Lockheed Martin, de producent van de F-16's, die dateert van mei 2016. Daarin staat dat 'the belgian air chief' (het hoofd van de Belgische luchtmacht, Frederik Vansina, red.) kwaad heeft gebeld dat het bedrijf moet stoppen met studies over de verlenging van de F16's.

In intern mailverkeer binnen Defensie van mei 2017 wordt over het rapport van  april 2017 dan weer geschreven: 'I think this needs to be elevated to chod/mod as they need the correct information...' ('Ik denk dat dit moet doorgestuurd worden naar het hoofd van Defensie/de minister van Defensie, zij hebben de correcte informatie nodig', red.).

Vandeput: 'Noch ik, noch chef Defensie waren op de hoogte'

Minister van Defensie Vandeput liet op zijn beurt weten dat het de de afdeling Materiaalbeheer van het leger was die de studie had gevraagd. Die info is kennelijk niet tot bij de legertop geraakt. 'Noch ikzelf, noch de chef defensie was op de hoogte', aldus vandeput. 'Dat is een zware inschattingsfout.'

'Ik wil de laatste steen omgedraaid zien', reageerde minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). 'Er zullen zeker onderzoeken volgen. Ik wil een externe dienst aanspreken om die audit te doen en zo vermijden dat belangrijke info te 'laag' blijft hangen.'

'Ik heb het bewuste rapport vanochtend voor het eerst gezien', herhaalde Vandeput. 'Een paar uur later heb ik een tweede rapport van februari dit jaar gekregen met een correctie op het eerste rapport. Ik heb nooit bewust info achtergehouden, noch voor de regering noch voor het parlement.'

'Onze F16's worden straks 40 jaar, de laatste zal de 50 jaar naderen. Maar zijn ze dan nog operationeel relevant? Gaan we onze piloten in toestellen van 65 jaar oud laten vliegen?', vroeg Vandeput zich af.

De minister haalde ook nog uit naar VRT-journalist Jens Franssen, nadat die in een tweet had geschreven dat de levensduurverlenging werd onderzocht: 'Meneer Franssen, dat was de laatste keer dat ik u off the record iets gegeven zal hebben. Het doet pijn dat u dit nu in een tweet vermeldt.'

Van der Maelen: 'Onaanvaardbaar dat legertop info achterhield'

'Het is een grove nalatigheid van de minister dat hij niet ernstig heeft onderzocht of een verlenging van de levensduur mogelijk was', vond SP.A-Defensiespecialist Dirk van der Maelen. 'Het is onaanvaardbaar dat de legertop informatie achterhoudt voor de politiek. Op grond van welke regel vond die het niet nodig de minister alle info te geven?'

'Wij willen weten via welke ketting deze info is gedeeld', eiste van der Maelen nog. 'We gaan dan terechtkomen bij de chef van de luchtmacht.'