‘Homans wil Minderhedenforum afbouwen’
Foto: BELGA

De directeur van het Minderhedenforum vreest een stuk autonomie te verliezen door geplande decretale wijzigingen van minister Liesbeth Homans (N-VA). Zo blijkt uit een gelekte mail.

‘Met de voorgestelde aanpassingen in het integratiedecreet verliest het Minderhedenforum een stuk van zijn autonomie.’ Zo staat te lezen in een mail die directeur Landry Mawungu vorige week intern rondstuurde. Een gevoelige mail, beseft Mawungu, die vraagt om discreet met de informatie om te gaan. Toch stuurden een aantal medewerkers anoniem de mail door naar verschillende redacties, waaronder die van De Standaard. ‘We gaan hiermee in tegen de vraag van de directie, maar deze veranderingen zijn de zoveelste poging is om het middenveld en kritische stemmen af te bouwen,’ zo motiveren ze hun actie.

Woonwagens

Concreet ligt er een voorontwerp van decreet ter tafel die de werking van het Minderhedenforum danig hertekent. Zo zouden woonwagenbewoners niet langer een doelgroep vormen voor het integratiebeleid. ‘Een problematische beslissing,’ vindt Mawungu, aangezien het volgens hem om een specifieke doelgroep gaat met specifieke noden die nergens buiten het integratiebeleid aandacht krijgen. Hij vindt het ook ‘opvallend dat net op dit moment de werking van het Vlaamse en het Antwerpse agentschap voor integratie en inburgering omtrent deze doelgroep wordt afgebouwd.’

Spreekbuis

Daarnaast laat Homans ook de bepaling los dat het Minderhedenforum verschillende organisaties groepeert, waardoor het een losser netwerk wordt. Intern leeft de vrees dat de organisatie daardoor aan slagkracht zal inboeten. Te meer omdat emancipatie en beeldvorming niet langer expliciete opdrachten van het Minderhedenforum zouden worden. Wel krijgt de organisatie er de opdracht bij om ‘lokale actoren te ondersteunen om de beleidsparticipatie van personen van buitenlandse afkomst te bevorderen’ – zonder extra ondersteuning evenwel. De vrees is dat het forum minder zijn rol zal kunnen spelen als kritische spreekbuis.

Zwarte piet

Die vrees is ingegeven door eerdere aanvaringen tussen het Minderhedenforum en de minister. Vooral in de discussie over Zwarte Piet, botsten de twee. Het Minderhedenforum vond het zogenaamde Pietenpact over de Roetpiet niet verregaand genoeg, omdat de pagekledij nog steeds een verwijzing is naar de slavernij. Homans vond dat het Minderhedenforum geen subsidies krijgt ‘om deze onzin uit te kramen'.

Homans is niet opgezet met de inhoud van de mail van Mawungu. ‘De reactie verbaast ja, en is niet van die aard dat het gesprek makkelijker wordt,’ zegt haar woordvoerder. Die benadrukt dat er wel degelijk overleg is geweest met het Minderhedenforum over de voor de organisatie relevante passages uit het integratiedecreet. Verder wil de minister niet vooruitlopen op het dossier. Dat wordt vrijdag besproken op de Vlaamse ministerraad.