Politie peilt bij half miljoen mensen naar veiligheidsgevoel
Foto: Photo News

De federale politie lanceert een veiligheidsbevraging op nationaal niveau bij bijna 500.000 mensen van 15 jaar en ouder. Het gaat om de grootste peiling in 10 jaar.

De deelnemers krijgen vanaf dinsdag een brief in de bus waarin ze gevraagd wordt om hun buurt een score te geven op het vlak van veiligheid, hoe (on)veilig zij zich voelen en hoe ze de werking van de politie ervaren. De bevraging gebeurt in samenwerking met de lokale politiezones, de FOD Binnenlandse Zaken en lokale overheden.

‘Het is geleden van 2008 dat deze bevraging nog op zo een grote schaal gebeurde’, aldus de federale politie maandag in een persbericht. ‘De bedoeling van de enquête is om de ervaring van de bevolking te kennen in verband met veiligheid en politie, zodat het veiligheidsbeleid zo goed mogelijk kan beantwoorden aan datgene wat er leeft.’

De federale politie hoopt op een zo groot mogelijke deelname. ‘Hoe meer personen er deelnemen, hoe betrouwbaarder de informatie is om mee aan de slag te gaan. De resultaten van deze Veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht.’

De vragenlijsten worden gespreid verstuurd tot midden april. De federale politie stelde de vragenlijst op samen met verschillende partners. Daar voegden 164 politiezones nog een luik aan toe, dat specifiek over de lokale omgeving gaat.

De vragenlijst kan zowel op papier als online worden ingevuld. Volgens de politie duurt dat gemiddeld 15 minuten. De vragenlijst is ook volledig anoniem. Wie een brief ontvangt, werd op volledig toevallige wijze geselecteerd, klinkt het.

‘Alleen door te weten wat er leeft bij de mensen, kunnen we gericht werken op de zaken die voor u van belang zijn’, aldus nog de federale politie.