Magnette ziet niet hoe de PS met N-VA kan besturen
Paul Magnette. Foto: Photo News

Gewezen PS-voorzitter en Waals minister-president Paul Magnette ziet de PS niet besturen met de N-VA, gezien de sociale achteruitgang in het land op initiatief van de federale regering waaraan deze partij deelneemt. Dat zei hij zondag in ‘C’est pas tous les jours dimanche’ (RTL-TVi).

De PS zal volgens Magnette nooit deelnemen aan de ‘politieke uitkleding van de sociale zekerheid, de pensioenhervorming, de indexsprong en de flexibele arbeidsmarkt’ die de MR/N-VA-regering volgens hem al drie jaar uitvoert.

Paul Magnette drukte ook de geruchten de kop in als zou het Brussels parlementslid en gewezen CDH’ster Mahinur Ozdemir op weg zijn naar de PS. De voorwaarden voor toetreding tot de PS zijn “voor iedereen dezelfde”, merkte hij op. De partij is voorstander van de lekenstaat en ‘indien ze de Armeense genocide niet wil erkennen is het “neen”’.