‘Begrijpen kritiek Groen over bungalowpark niet’
Zo moet het nieuw vakantiepark eruit gaan zien. Foto: Terhills Resort

Jeroen Bloemen, topman bij de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM), begrijpt de kritiek van Groen niet over het kappen van 30 hectare bos voor de realisatie van een vakantieresort. ‘Men schiet met spek zonder de objectieve feiten te kennen’, zegt Bloemen.

‘Er worden inderdaad 30 hectare gekapt voor het vakantieresort, maar de stroken met belangrijke boswaarden worden gevrijwaard’, zegt Bloemen. ‘Wettelijk gezien moeten we 24 hectare bos compenseren, maar er is beslist om 60 hectare te compenseren. Er komt dus nieuw bos bij met een grotere biodiversiteit tot gevolg.’ Volgens Bloemen is de natuurbalans dus uitermate positief.

‘Het gaat hier nog altijd om 219 hectare voormalig industriegebied, waarvoor in 2011 een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is opgemaakt met een opdeling naar 100 hectare natuurgebied en 119 hectare recreatiegebied. Alle betrokken partijen, inclusief natuurverenigingen, zijn daarmee akkoord gegaan. We willen er met Center Parcs als uitbater een vakantieresort van 60 hectare ontwikkelen.’

Geen hoogwaardig oerbos

‘Technisch gezien klopt het dat er 30 hectare bossen gekapt worden, maar het gaat hier niet om een hoogwaardig oerbos, wel om een productiebos, waarbij het hout van de bomen moest dienen om de mijngangen te stutten. Bepaalde stroken bevatten meer waardevol natuur, maar die worden gevrijwaard.’

In het vakantieresort komt er ook de aanleg van 7 hectare nieuwe waterwegen, zoals kanalen en bosrivieren. Aan de oevers ervan zullen inspanningen worden gedaan om de biodiversiteit te verhogen. Bloemen stelt dat de LRM een draagvlak heeft bij Natuurpunt Vlaanderen over het te kappen bosgebied. ‘Lokaal hebben we bij alle adviserende instanties ook een 100 procent draagvlak voor dit project’, besluit Jeroen Bloemen van LRM. Het Terhills Resort telt 250 vakantiewoningen en zal voor 230 jobs zorgen. LRM, onderdeel van de Vlaamse overheid, investeert er 75 miljoen euro.