SP.A wil dierenrechten in grondwet
SP.A-voorzitter John Crombez. Foto: BART DEWAELE
In Antwerpen ging zaterdag het 'Go Left'-congres van de SP.A door. Daar werd onder meer een resolutie aangenomen om kinderen minstens drie dagen per week verplicht naar de kleuterklas te laten gaan. Een andere resolutie bepleitte het opnemen van dierenrechten in de grondwet.

'Zij die zorg geven, laten wij niet in de steek', zei SP.A-voorzitter John Crombez zaterdag voor 1.300 enthousiaste partijgenoten in Antwerpen. 'Zij die zorg nodig hebben, laten wij niet langer wachten. Zorgzekerheid inschrijven en beitelen in de grondwet, dat is wat wij gaan doen. Van zorgzekerheid een 100 procent afdwingbaar recht maken, dat is onze belofte'

Crombez haalde zwaar uit naar de zorgcrisis van vandaag. Als je je arm breekt, is het normaal dat je na enkele uren een gips hebt, 'maar waarom is het dan normaal dat ouders jaren moeten wachten op juiste zorg wanneer hun kind een handicap heeft, of het psychologisch zwaar heeft?', vroeg hij zich af. En ook het argument dat er altijd wachtlijsten zullen zijn in de zorgsector, gaat voor Crombez niet op.

SP.A .a wil zorgzekerheid uitbouwen voor iedereen die het nodig heeft op het ogenblik dat het nodig is. En voor de partijvoorzitter bewijst de Toekomstbegroting van de SP.A dat dit haalbaar en betaalbaar is.

Het congres kreeg eerder op de dag een erg radicale resolutie voorgeschoteld, waarbij één dag kinderopvang werd verplicht vanaf het kind zes maanden oud is. 'Elk kind moet de kans krijgen om minstens één keer per week een kinderbegeleider te zien, met andere kinderen te spelen, een andere wereld te ontdekken', luidde het. Dat zou naar twee dagen stijgen vanaf het tweede levensjaar en drie dagen vanaf het derde levensjaar, in de kleuterklas. De leerplicht zou verlaagd worden naar drie jaar.

Dierenrechten in grondwet

En ook de rechten van dieren die welzijn ervaren, moeten voor de SP.A in de grondwet worden ingeschreven. 'Dierenmishandeling moet leiden tot de schorsing of intrekking van de vergunning en tot strafrechtelijke vervolging', stelt de partij in een unaniem aangenomen resolutie. En ook de voedselproductie moet in respect voor dier en omgeving gebeuren. Daarom moet industriële vleesproductie afgebouwd worden, en kiest SP.A voor lokale producten, korte-keten-distributie en dier- en milieuvriendelijke kweek van basisproducten. De partij wil de bestaande uitstoot van landbouw en veelteelt afbouwen, en binnen de tien jaar gehalveerd zien.

Er werd ook gestemd over een Vlaamse investeringscoöperatieve voor hernieuwbare energie, een 'Facebook'-wet, een kenniscentrum rond (cyber)pesten, het schrappen van subsidies voor salariswagens en een resolute keuze voor circulaire economie.