Werknemers in onderwijs blokkeren het vaakst door stress
Foto: Belga
Uit een analyse van de Serv, een gezamenlijke adviesraad van werkgevers en werknemers, blijkt dat 12,3 procent van de Vlaamse werknemers en 11,4 procent van de zelfstandigen kampen met ‘acute psychische vermoeidheid’, lees: werkstress.

Concreet betekent dat volgens de Serv dat die werknemers hun job niet meer voor de volle honderd procent kunnen uitvoeren. Ze zijn vaker en langduriger afwezig en achten zich minder in staat om hun job uit te oefenen tot hun pensioen. De cijfers zijn afgeleid uit de meest recente Vlaamse werkbaarheidsmonitor.

De adviesraad stelt ook significante verschillen vast tussen beroepsgroepen en sectoren. Zo hebben onderwijsmedewerkers (14,3 procent) het hoogste risico op klachten. Kort geschoolde arbeiders (14,2 procent) hebben meer last van werk­stress dan geschoolde arbeiders (12,2 procent) en ook kader­functies leiden tot meer stress. De klachten zijn het hoogst in de post- en telecomsector, de zakelijke dienstverlening en de financiële sector. De belangrijkste risicofactoren zijn de hoge werkdruk, emotionele belasting en een problematische relatie met de directe leidinggevende.

Oppositiepartij Groen pleit intussen voor ingrijpende maatregelen om burn-outs tegen te gaan. ‘Zieke werknemers vallen na één maand afwezigheid al terug op een uitkering van de mutualiteiten. Bedrijven die hun verantwoordelijkheid niet nemen, zouden tot een jaar moeten opdraaien voor de kosten’, vindt Groen. De partij wil het ook gemakkelijker maken voor zieke werknemers om deeltijds weer aan de slag te gaan.

Spoorpersoneel

Net vandaag probeert de federale regering opnieuw de violen te stemmen over de zware beroepen. De criteria voor beroepen die in aanmerking komen voor een pensioen vroeger dan 67 jaar liggen al vast, maar over de overgangsmaatregelen bestaat geen eensgezindheid. In de plannen van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (foto) krijgen militairen en spoorpersoneel een overgangsperiode van twintig jaar. De N-VA is niet akkoord dat ook het NMBS-personeel daarvoor in aanmerking komt. De partij vreest dat de pensioenmaatregel wordt uitgehold en wil dat de doelstelling om langer te werken overeind blijft.