Regering gaat met borstel door Voedselagentschap
Foto: ISOPIX

Het gesjoemel bij de vleesverwerker Veviba wordt het schandaal te veel voor het FAVV. ‘Ze kunnen niet meer doen alsof alles liep zoals het moest.’

De houdbaarheids­datum van Herman Diricks, de baas van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), lijkt vastgeklonken aan een grondige doorlichting van de controles en procedures die het hanteert. Diricks staat sinds 2014 aan het hoofd van het Agentschap en leidde voordien de afdeling controlebeleid, uitgerekend de divisie die volgens bevoegd minister Denis Ducarme (MR) de mist is ingegaan in haar respons op het gesjoemel bij het vleesverwerkingsbedrijf Veviba in Bastenaken.

De firma wordt ervan verdacht te hebben geknoeid met de verpakkingsdatums op de etiketten van ingevroren vlees. Bovendien heeft Veviba vlees dat niet bedoeld is voor menselijke consumptie toch op de markt gebracht. Onder meer een slager in Anderlecht verkocht zo slachtafval als ingrediënt voor steak tartaar (DS 10 maart).

De bal ging aan het rollen na een klacht uit Kosovo in september 2016. Het FAVV onderzocht de kwestie, maakte het dossier over aan het gerecht, maar voerde de controles niet op.

‘Ik ben verbouwereerd. Dat is een inschattingsfout waarvoor het hoofd van de dienst de verantwoordelijkheid draagt’, zo verwoordde volks­vertegenwoordiger Nele Lijnen (Open VLD) het gevoel dat veel leden van de samengevoegde commissies Volksgezondheid en Bedrijfsleven deelden. Die kwam gisteren inderhaast bijeen om het vleesschandaal te bespreken, in aanwezigheid van onder anderen Diricks.

Ook minister van Landbouw Ducarme zelf schuwde de grote woorden niet. ‘Ik kan niet anders dan de fraude bij Veviba bestempelen als maffiapraktijken. Uit hebzucht hebben ze de gezondheid van consumenten in gevaar gebracht.’

Het zit Ducarme hoog dat bij­komende controles bij Veviba na de klacht uit Kosovo zijn uitgebleven. ‘Ik vind dat het FAVV een overeenkomst niet heeft nageleefd’, zei hij. ‘Op basis van de info waarover het Voedselagentschap al in die periode beschikte, had het actiever en agressiever moeten controleren. Het kan niet langer zeggen dat het alles deed zoals het moest.’

Zelfcontroles

Premier Michel is al op de hoogte gebracht van de doorlichting, meldde Ducarme, die er niet aan twijfelt dat die tot verbetering zal leiden. ‘Al sinds ik minister ben (sinds juli vorig jaar, red.) heb ik enkele tekort­komingen bij het FAVV vastgesteld. Uiteindelijk zullen we spreken van een situatie vóór en van een situatie ná het schandaal bij Veviba. De consument moet duidelijkheid krijgen over zijn voedsel en of dat volledig conform de regels is.’

Er worden vooral vragen geplaatst bij het systeem van zelfcontroles waar het FAVV mee werkt, waarbij bedrijven zichzelf controleren. In februari vorig jaar had het Rekenhof al forse kritiek daarop. Sommige bedrijven zouden lange tijd ontsnappen aan een controle van het FAVV op die autocontrole. Toenmalig minister van Landbouw Willy Borsus (MR) reageerde met de opmerking dat een opvoering van die controles administratief te complex zou worden. Ducarme lijkt uit een ander vaatje te tappen. ‘In enkele maanden tijd moet ik als minister voor het FAVV twee ernstige crisissen zien te beheersen: fipronil en deze. Het is tijd om na te gaan hoe we dat soort crisissen kunnen voorkomen.’