Criminaliteit in Gent verder teruggedrongen
Foto: fvv

In Gent is de geregistreerde criminaliteit vorig jaar gedaald met 3 procent, en in de laatste zes jaar met 17 procent. Het aantal verkrachtingen steeg van 88 naar 105 registraties, maar het aantal woninginbraken daalde met een kwart.

Dat stellen het Gentse stadsbestuur en de lokale politie. De cijfers zijn echter moeilijk te vergelijken over de jaren want ze worden telkens gecorrigeerd met latere registraties.

De lokale politie gaf het totaal aantal feiten niet mee maar bij navraag bleek het om 28.093 feiten te gaan in 2017, tegenover 29.157 in 2016. Vorig jaar meldde de stad echter 28.986 feiten voor 2016, maar volgens de lokale politie worden de cijfers telkens gecorrigeerd met latere registraties.

‘Sommige mensen komen maanden na de feiten pas aangifte doen, bijvoorbeeld slachtoffers van seksueel geweld’, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. ‘Daarom kunnen de cijfers het volgend jaar nog stijgen, maar niet dalen.’

Inbraak

Op basis van de cijfers en de evoluties worden dit jaar verschillende fenomenen ‘resultaatgericht’ aangepakt, zegt de politie. ‘In 2017 daalden vooral de woninginbraken, autokraken en gauwdiefstallen. Ook het aantal geregistreerde verkeersongevallen daalde vorig jaar, met 15 procent (804 feiten). De fiets- en (lichte) motordiefstallen, grijpdiefstallen en winkeldiefstallen namen toe.’

In 2017 daalde het aantal woninginbraken van 1.700 naar 1.289 feiten, een daling met 24 procent. ‘Gezien de grote emotionele impact van inbraken op slachtoffers, zijn wij tevreden met deze resultaten. De positieve evolutie is zeker ook te danken aan de inspanningen van ons korps’, zegt burgemeester Daniël Termont.

Gauwdieven

De winkeldiefstallen stegen met 7 procent. ‘Dankzij de professionele aanpak van de problematiek door de sector zelf en het aangifte-beleid van de grote winkelketens werden meer winkeldiefstallen vastgesteld en aangegeven’, zegt de politie.

‘Ook het aantal grijpdiefstallen en tasjesroven is gestegen - van 97 naar 154 feiten, een stijging van 57 feiten of 59 procent. Het fenomeen kende vooral in de maanden november en december een sterke stijging en stabiliseerde nadat het politiekorps een aantal verdachten kon oppakken.’

Zedenfeiten

Het aantal zedendelicten kende een lichte stijging, van 321 feiten in 2016 naar 325 feiten in 2017. In 2016 registreerde men 88 verkrachtingen en in 2017 waren dat er 105. ‘Zware feiten zoals aanranding en verkrachting hebben een erg grote emotionele impact op de slachtoffers. Slachtoffers hebben vaak niet de moed om naar een politiekantoor te gaan en daar aan de onthaalbalie aan te schuiven’, zegt de Gentse korpschef Filip Rasschaert.

‘Daarom zijn we blij met de komst van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld binnen het UZ Gent. Daar kunnen slachtoffers van een seksueel misdrijf meteen in het ziekenhuis aangifte doen, in alle discretie en met de beste hulp, zowel op medisch, psychosociaal als forensisch vlak.’

Drugs

De politie meldt ten slotte het toenemend gebruik van amfetamines, ketamine en cocaïne in het uitgaansleven. ‘Het gebruik van cannabis wordt ook steeds vaker als normaal beschouwd’, stellen het stadsbestuur en de lokale politie.

N-VA

Oppositiepartij N-VA is tevreden over de daling van de algemene criminaliteitscijfers maar verwacht meer. ‘Ik wil de Gentse politiemensen bedanken voor hun harde werk. Maar het kan beter. Dat toont bijvoorbeeld Antwerpen waar de criminaliteit in de jaren 2012-2016 daalde met 24 procent.’

Fractievoorzitter Elke Sleurs zal maandagavond tijdens de gemeenteraadscommissie algemene zaken vragen hoe Gentse politiediensten gaan inzetten op de categorieën van misdrijven waar geen daling is vastgesteld.