Bonte wil Syriëstrijders die straf hebben uitgezeten laten opvolgen
Foto: Photo News

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) pleit ervoor om alle veroordeelde terroristen na hun gevangenisstraf nog een tijdlang ter beschikking te kunnen stellen van de regering. Volgens hem komen er binnenkort teruggekeerde Syriëstrijders vrij.

De burgemeester van Vilvoorde zegt dat het deradicaliseringsbeleid in de gevangenissen te wensen overlaat. ‘Er zijn signalen dat dit absoluut niet corrigerend werkt’, zei hij in De Zevende Dag.

Sommige teruggekeerde Syriëstrijders zouden er bewust voor kiezen om niet vervroegd vrij te komen en dus hun straf (van vijf tot tien jaar) helemaal uit te zitten, omdat hen dan geen enkele voorwaarde meer kan worden opgelegd.

De SP.A’er wil dat vrijgekomen terroristen nog voor vijf, tien of vijftien jaar ter beschikking gesteld kunnen worden van de regering. Deze maatregel kan nu al voor terroristen die dodelijke slachtoffers maakten, maar zou dus uitgebreid moeten worden.

De terbeschikkingstelling moet toelaten hen nog jaren in het oog te houden en zo de samenleving te beschermen, meent Bonte.

N-VA-fractieleider Peter De Roover sprak zich niet uit voor of tegen het voorstel van Bonte. Wel zei hij dat het ook voor zijn partij ‘een uitgemaakte zaak is dat deze mensen niet uit het oog verloren mogen worden’.